BONUSSAKEN: Svar til Birger Braadland

I et leserinnlegg i HA etterlyser Birger Braadland faktaopplysninger om den økonomiske utviklingen i HAV AS.

Resultatutviklingen fra 2009 til2015 har vært positiv. For årene 2009 til 2011 hadde bedriften et samlet negativt netto underskudd i underkant av 15 millioner kroner, mens for årene 2012 til og med 2015 var det samlede netto overskuddet i overkant av 17 millioner, se vedlagte graf.

De negative resultatene i perioden frem til 2011 gjorde det helt nødvendig med omstillinger og ekstra arbeidsinnsats fra ansatte i HAV.

I en tid med sterk konkurranse fra nye aktører var det nødvendig å beholde nøkkelkompetanse for å sikre arbeidsplassene ved bedriften, til det beste for de ansatte og Halden samfunnet.

For dette vedtok styret enstemmig at det ble gitt en engangsutbetaling til ledende ansatte i selskapet.

Ingen aksjonærvalgte styremedlemmer har mottatt ekstrautbetalinger. For ordens skyld, styreprotokoller er ikke offentlige, men det er derimot protokollen fra generalforsamlingen samt årsberetning med regnskap.