Nå om dagen er det nærliggende å tenke på Norske Skog når en bruker uttrykket «Som man roper i skogen får man svar». Uttrykket henspiller selvsagt på at skogen ikke svarer. Man roper med andre ord ut i det store intet.

Og det er nettopp det Halden-samfunnet føler nå. En av byens fremste merkevarer og hjørnestener skal selges. Cirka 450 arbeidsplasser ligger i potten. Framtida til mange Halden-familier, og store skatteinntekter til fellesskapet i byen vår er i spill. Og sånn har det nå vært i månedsvis. Informasjonen er tilnærmet lik null. Vi aner ikke hvilken budgiver det forhandles med. I mellomtida sitter vi på gjerdet. Det er som kjent ikke særlig behagelig. Særlig ikke i lengden.

Styreleder Sven Ombudstvedt i Norske Skog AS bedyrer i det minste at han begynner å bli utålmodig selv. Konsernet er gått konkurs, men Saugbrugs i Halden driver framoverlent, rasjonelt og går med overskudd. Papirfabrikken i byen vår er med andre ord liv laga. Men det er ikke sikkert at kjøperen har planer om videre drift. Eller enda bedre; utvikling.

Den samme Ombudstvedt forteller at det er jurister som jobber med kontraktsavklaringer som har vist seg mer kompliserte enn man var klar over. Det får vi bare ta til etterretning. Men vi har vanskelig for å forstå at komplikasjoner skal føre til en måneds utsettelse av underskriftene på kontrakten. Om dette er et godt eller dårlig tegn er vanskelig å vurdere.

Vi synes den stedlige ledelsen på Kaken, de tillitsvalgte, de ansatte og lokalpolitikerne våre nå viser en nærmest grenseløs servil tålmodighet. Vi kan vanskelig forstå at de jobber ufortrødent videre som om ingen ting skal ha skjedd, når situasjonen er så uavklart som den er.

Vi venter bare på at noen slår i bordet snart. Det er veldig mye som står på spill. Nå må vi få en avklaring!