Det er alltid viktig å se og gripe mulighetene! Det har uten tvil Gun Kleve i Halden kommune gjort nå. Hun er prosjektleder for «Områdeløft Nord». I løpet av en ukes tid har det drysset ned totalt 4.25 millioner kroner over Busterudparken. Først 2.7 millioner kroner fra Kulturdepartementet. Og nå 1.55 millioner fra Sparebank1stiftelsen Halden. Det er nesten som om julenissen har slått seg til i parken nå i førjulstida...

Kleve & co. mangler nå bare en drøy million for å komme finansielt i mål med prosjektet som skal munne ut i en real ansiktsløftning for den sentrale store parken i Halden. Det virker overkommelig. Dessuten er det svært gledelig.

Vi har fått henvendelser fra bekymrede haldensere som mener at parken nå blir ødelagt. Det er en bekymring vi slett ikke deler. Snarere tvert imot. Vi er grunnleggende uenig. Busterudparken trenger liv og røre! Busterudparken bør løftes til å bli en sentral møteplass på tvers av generasjonene!

Vi har sett antydninger allerede. Lekeparken som ble anlagt for et par år siden er blitt en suksess. Den er i bruk daglig. Planene om boccia- og bowlsbane, skøytebane om vinteren, solbenker og ny beplantning vil bidra til at også eldre generasjoner vil finne Busterudparken mer attraktiv. Ordfører Thor Edquist (H) er ikke uventet entusiastisk. Saken kommer til politisk behandling på nyåret. Vi kan ikke se noen grunn til at ikke planene skal applauderes igjennom i kommunestyret.

Den eneste lille betenkningen vi vil anføre, er at det er en synlig høydeforskjell i parken der skøytebanen er tenkt anlagt. Banen må selvsagt være i vater. Det bør settes krav til at planeringsarbeidet utføres på en måte som blir estetisk akseptabelt. Vi stoler selvsagt på at fagfolk tar hensyn til dette.

Det er betryggende at kommunen så raskt har lagt planer for å løfte Nord- siden igjen. Tyngdepunktet i Halden sentrum er blitt forskjøvet fra Nord- til Sørsiden de siste årene. Ikke minst handelsmessig. Vi har tidligere støttet tanken om å gjøre Nordsiden til noe annet. Til møteplasser og et område for rekreasjon og fritid. Kommunens oppkjøp av tidligere Halden Storsenter, planene for Os-området – og nå løftet i Busterudparken har fått en helhet som gjør at stadig flere tror på disse planene.

Men skal dette være liv laga, må vi også få flere til å bosette seg i denne delen av sentrum. Og vi vil trenge serveringssteder. For eksempel. Da må også prisnivået være på et nivå slik at det vil være attraktivt for småbarnsfamilier og enda yngre innbyggere. Det kan bli en utfordring. Vi har også sett at dette er et tema som opptar politikerne i byen vår.

Vi har også tidligere påpekt at bevaringstanken står sterkt i byen vår. Det er bra. Men enda mer trenger vi god utvikling. Det er helt avgjørende for at Halden skal bli en attraktiv by å bosette seg i framover. Vi ser ingen motsetninger mellom de to interessene i det som nå utvikles på Nordsiden.

Neste post på programmet bør være Torget. Her er det også store muligheter. Det skjer mye spennende i Halden om dagen. Det er kjempebra!