Grønland Brygge blir altfor dominerende bygninger. Østby eiendom forsøker seg med samme pressmiddel som flere andre utbyggere i denne byen - blir det ikke som jeg vil, går byen glipp av en "gylden" mulighet. Tenk 200 leiligheter! Da er det bare 800 igjen av det målet som ble lansert for en tid tilbake. Et tall tatt ut av lufta uten tanke på konsekvensene for byen.

En fortetting kan kanskje være et godt mål, men det må måles opp mot byens øvrige behov. Hva med konsekvensene for byens arkitektur? Byens politikere elsker å presentere byen utad som "empirebyen", da bør det ha noen konsekvenser for hva vi aksepterer av bygninger i byen. Prosjektet stenger for utsikten til festningen fra store deler av byen, det konkurrerer med Immanuels kirke, stenger for utsikten til dalen og blir et altfor iøynefallende element i bybildet.

Bildet som presenteres i Bakkes artikkel, illustrerer godt hvilke konsekvenser dette har for byen - og festningen. Vi har noen nasjonale og internasjonale historiske minner i Halden - Fredriksten festning, Immanuels kirke, Fredrikshalds Teater og Rød Herregård. Og så har vi småhusbebyggelsen under festningen, Sørhalden, Banken og Porsnes-Damhaugen.

Haldens industrielle krise - «Halden-krisa» - på 1960-70-tallet, var årsaken til at byen har så mye gammel bebyggelse bevart. Byen hadde rett og slett ikke råd til å fornye seg. Siden har dette vært Haldens styrke, Haldens ansikt utad. Arkitekturvernåret i 1975 og kampen om sjøbodene på Lekterbrygga ble et gjennombrudd i byen for bevaring av den gamle bebyggelsen. La oss fortsatt sørge for at byen bevares også i framtida.

Ett moment som slår en i lesing av Østby eiendoms prosjekt, er behovet for å måtte gå på tvers av de retningslinjer som byens politikere har satt - ikke høyere enn seks etasjer. Østby eiendom lanserer: "BYA 65% og 18 meter høyde, 6 etasjer. Vi må ha 100% BYA og 26 meter høyde, 8 etasjer". De ønsker altså å øke byggehøyden med åtte meter og to etasjer. Presset ligger på politikerne igjen for å bryte egne retningslinjer!

Det er mulig at Østby eiendom må bygge det markedet vil ha (hvem styrer det forresten?), men vil vi ha det som Østby eiendom ønsker?

Svein Norheim

Pensjonert konservator ved Halden historiske Samlinger.