Den 10. mars er dere i ad hoc gruppa "fortsatt svært fornøyd med forslaget vårt og er glad for debatten..."

Øivind Vatvedt «ser at styringsgruppa et glad for engasjementet, lurer da på om gruppa lytter til noe av innspillene.»

Hvorfor har dere invitert til en debatt som dere ikke vil delta i?

Det kan virke som om dere er i ferd med å bli politikere. Dere har ytret ønske om at dette skal avgjøres av folk i Halden, men foreløbig har dere ikke vist annet enn en maktarroganse en politiker verdig.

Siden dere er så godt fornøyd med forslaget deres, er det tydelig for enhver som har sett litt på moderne skulptur, at dere overhodet ikke har peiling. Hvorfor søker dere ikke etter hjelp når dere er så til de grader inkompetente? Kan dere ikke involvere noen kunstnere i ad hoc gruppas arbeid?

Dere snakker så fint om at dere ønsker en debatt omkring gitarmonumentet, men når det kommer til stykket vil dere ikke debattere annet enn plassering og om det i det hele tatt skal settes opp.

Hva som skal settes opp vil dere på ingen måte diskutere. Dette til tross av at det er stor motstand mot Widerbergs forslag som 2 av 3 haldensere synes er "Fryktelig- dette vil jeg ikke ha". (Ref avstemning på halden24.no)

Så vidt jeg kan se, har dere bare én ting å gjøre: betal ut Widerberg for den jobben han har gjort og si fra til han at dette forslaget er for dårlig.

Deretter kan dere enten be han lage et nytt utkast som dere forventer at han legger litt arbeid i, eller best av alt, så kan dere utlyse en konkurranse om gitarmonumentet.

Det finns en hel del dyktige skulptører her i landet som mer enn gjerne vil delta i en slik konkurranse. Bare her i byen vet jeg om tre stykker og i hele Østfold er det langt flere, hvis ikke dere vil utlyse en nasjonal konkurranse.

Nei, nå er det på tide at dere tar dere sammen og deltar i den debatten dere ville ha.

Dere kan ikke feige ut og bare skrive svada om det som er blitt debattert om igjen og om igjen siden dere først lanserte ideen om monument i rundkjøringa.

Det er på tide at dere blir litt rock'n'roll og tør å debattere det som saken gjelder, nemlig hva som skal settes opp.

Hvordan skal den store steinblokka som forhåpentligvis skal stå her i byen i hundrevis av år utformes?

Vis at dere har guts nok til å svare på tiltale.