Leder av hovedutvalg for helse- og sosialutvalget fra Høyre erkjenner at sektoren har utfordringer med å gi tilfredsstillende tjenester til innbyggerne. Dette kom fram under et møte som NFU – Norsk Forbund for Utviklingshemmede arrangerte på Park hotell. Til stede var innbyggere med utviklingshemming, foreldre og politikere.

Flere av deltakerne på møtet, både foreldre og mennesker med utviklingshemming, fortalte følelsesladde og gripende opplevelser av manglende tilbud til innbyggere med utviklingshemming. Dette gjaldt både mangel på avlastning, mangelfull opplæring og manglende mulighet for å få reell mulighet til selv å velge hvordan og med hvem de skal bo sammen med.

Det virket som om politikerpanelet var unisont enige om at mennesker med utviklingshemming må sikres likeverdighet og livskvalitet på lik linje med andre mennesker. Videre ble det framhevet at begrepet «valgfrihet» også må omfatte mennesker med utviklingshemming. Da må de gis reell mulighet til å bruke denne «valgfriheten».

Leder for helse og sosial fra Høyre innrømmet at sektoren har utfordringer. En må vel regne med at en av disse utfordringene omfatter et manglende tilbud til mennesker med utviklingshemming. For noen dager siden stemte partiet Høyre imot å bevilge ekstra penger som kunne ha gått til mennesker med utviklingshemming. Sektor helse og sosial går nå nemlig med overskudd. Sektoren klarer ikke å bruke alle midlene som er avsatt til blant annet mennesker med utviklingshemming.

Det er fint at leder for helse og sosial fra Høyre nå erkjenner utfordringene innen sin sektor. I hvilken grad partiet tar inn over seg og er villige til å diskutere hva som kan gjøres for å gi mennesker med utviklingshemming likeverdighet og livskvalitet, gjenstår å se. Dersom til og med et overskudd i sektoren ikke kan komme innbyggere til gode, blir det nok vanskelig å realisere gode intensjoner og ønsker om likeverdighet.

Glansbildet som enkelte prøver å tegne av Høyres politikk begynner å rakne. Historiene til mennesker med utviklingshemming viser at politikk handler om at vi må bygge et samfunn der alle har mulighet til å lykkes ut fra ulike forutsetninger. Livskvalitet er like viktig for alle uansett bakgrunn. Hvis de urettferdige forskjellene får fortsette å øke i dag, får vi et kaldere samfunn i morgen.