Utfordringene i helse- og omsorgssektoren

Av
DEL

FRITT ORDI et debattinnlegg refererer Fridtjof Dahlen til et møte NFU-Norsk Forbund for utviklingshemmede på Park hotell. Der fikk deltagerne en innsikt i hvordan flere opplever en vanskelig hverdag gjennom sterke og ærlige innlegg fra salen. Det står respekt av de som stod frem i en stor forsamling og gjorde dette. Dette gjør selvsagt inntrykk og en veldig nyttig kunnskap å ha med oss i vårt politiske virke.

Dahlen etterlyste at dagens posisjon burde innrømme at det er utfordringer. Dette er gjort flere ganger blant annet fra kommunestyrets talerstol, i intervju i media og i hovedutvalget. Det er utfordringer i en så kompleks organisasjon som Halden og det viste også flere av innleggene fra salen på dette møtet. Men når Dahlen drar dette så langt til å si at "sektoren har utfordringer med å gi tilfredsstillende tjenester til innbyggerne", så blir dette for generellt og feil med tanke på alle de som har sitt daglige virke med å gi tjenestene og som gjør så godt de kan. Sektoren gjør mye godt for veldig mange, hver time, hver dag, hele året. Men igjen, så er det oppgaver å ta tak i og det kom tydelig frem.

Når da Dahlen også sier at "Leder for helse og sosial fra Høyre innrømmet at sektoren har utfordringer. En må vel regne med at en av disse utfordringene omfatter et manglende tilbud til mennesker med utviklingshemming," så blir det igjen noe feil med tanke på helheten. Det er ikke et generellt manglende tilbud til mennesker med utviklingshemming, men vi har kanskje for noen, et ikke godt nok tilbud. Dette viste også flere innleggene oss. Dette løser vi ikke med å kortsiktig øke driften som da igjen gir oss større utfordringer senere. Det handler også om å møte mennesker med respekt og forståelse.

Høyre innrømmer utfordringer innen helse og sosial

Politikerpanelet var unisont enige om at mennesker med utviklingshemming må sikres likeverdighet og livskvalitet på lik linje med andre mennesker. Der er jeg helt enig med Dahlen.

De aller fleste mennesker har utdanning og arbeid som målsetning, og har forventninger om å leve selvstendige og frie liv. Dette gjelder også de med nedsatt funksjonsevne, og Høyre ønsker et samfunn der også denne gruppen skal ha muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på lik linje med andre borgere. Høyre vil ha et samfunn med muligheter for alle ut fra den enkeltes muligheter, behov og evne. Dette jobber vi for hver dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags