Holm (H) svarer på Laupsas (Ap) kuttutspill: – Man kan ikke kjøpe seg til suksess

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI Halden Arbeiderblad, 20. november skriver Linn Laupsa at Høyres kuttpolitikk må stoppe for å hindre en nedadgående trend hva gjelder barn fra hjem med vedvarende lav inntekt. Laupsa skriver blant annet at det blir viktig for Halden å få flere i jobb og å tiltrekke seg flere arbeidsføre tilflyttere til Halden.

Det er jeg helt enig i, og dette er en lang og omstendig jobb uten enkle løsninger. Men det er veldig spennende.

Laupsa hyller alle frivillige aktører i samfunnet som bidrar til å skape et godt Halden. Jeg vil igjen si meg helt enig med Laupsa. Kommunens lag og organisasjoner er viktige bidragsytere, og samarbeidspartiene har i hele denne perioden vært svært opptatt av alle frivillige krefter. Høyre anser kommunens innbyggere som en uvurderlig ressurs og ikke isolerte aktører innenfor sitt felt eller mottakere av kommunale tjenester. Aktive innbyggere og et tydelig medborgerskap vil være et av satsingsområdene for Høyre også de neste fire årene. Dette står også sentralt i rådmannens budsjettforslag som fremsetter forebygging og godt medborgerskap som sentrale satsinger i 2019.

PROFIL: Fredrik Holm

Gruppeleder i Halden Høyre

Dette liker vi i Høyre veldig godt.

Alle innbyggere, lag, foreninger og organisasjoner som bidrar med kunnskap, glede og engasjement. Dette er ressurser som vi ser ønsker å bidra og vi gleder oss til å fortsette å smelte disse og mer tradisjonelle oppgaver sammen.

Vi tror dette er veien fremover. Vi beveger oss fra servicesamfunnet mot fellesskapssamfunnet. Kommune 3.0 kalles det i Danmark.

Vi kommer allikevel ikke utenom økonomien som må ligge som et fundament i alt vi gjør. Å ikke legge en sunn økonomisk drift til grunn for alt kommunalt arbeid, vil være ødeleggende og på sikt føre til nye ekstraordinære tøffe skippertak slik vi har sett de siste 7 årene.

Det har vært helt nødvendig å justere utgiftene over tid rett og slett fordi vi over lang tid har brukt mer penger enn vi har. Uansett hvordan man vrir og vender på det, kan man ikke unngå viktigheten av økonomisk balanse. Laupsa skriver ikke eksplisitt at de vil øke kommunens utgifter, men jeg tolker innlegget slik at Ap ønsker å bruke mer penger rund baut for å «bygge den gode spiralen der gode velferdstilbud, attraktiv bostedskommune, bekjempelse av fattigdom og vekstkraftig næringsliv henger sammen og forsterker hverandre».

Høyre vil også bygge denne gode spiralen, men det er ikke bare å kjøpe seg til suksess, slik det er lett å hevde når man sitter i opposisjon og ikke har det samme ansvaret for budsjett og regnskap. For å dra en litt enkel sammenligning finnes det eksempler på sportsklubber som bruker astronomiske summer på å kjøpe seg suksess uten å lykkes. Skal man bygge en kommune eller en suksessrik fotball-/håndballklubb, kreves det et langsiktig arbeid hvor man tar i bruk alle interessenter og gode ressurser, ikke bare økonomiske, og bygger lag.

Jeg tror at også kommuner skal være like redde for å gå konkurs som alle andre organisasjoner må. Når det er sagt, er det klart at penger hjelper.

Det kan også være interessant å spørre Laupsa hvor Høyres kuttpolitikk var da samarbeidspartiene tok initiativ til å tilføre skolen 18 millioner ekstra millioner i juni. Det blir også spennende å se hvordan Høyres kuttpolitikk vil slå ut når vi om en snau måned skal vedta budsjett. I rådmannens budsjettforslag ligger det inne en ikke ubetydelig økning i rammen til undervisning og oppvekst og en marginal økning i rammen til helse, sosial og omsorg.

Nå skal vi ikke foregripe budsjettbehandling, men jeg kan vel lekke såpass at kutt i disse rammene ikke har vært et tema i Høyres budsjettdrøftinger.

Artikkeltags