– Jeg stusser også litt over påstanden om at «ordførerens parti», altså Høyre, stikker hodet i sanden

Fredrik Holm.

Fredrik Holm.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Her svarer Høyres Fredrik Holm på påstander fra Arbeiderpartiets Helge Bangsmoen.

DEL

MeningerOm åpenhet, antakelser og litt areal.

Helge Bangsmoen skriver i Halden Arbeiderblad at AP er Haldens mest åpne og gjennomsiktige parti og at ingen partier er «i nærheten av den åpenheten og eksponeringen som AP nå står i bresjen for». Det kan vel spørres om AP selv står i bresjen for dette, eller om de er blitt invadert av lokalavisen. Det kan også nevnes at det ikke er de politiske sakene som har stått i nyhetenes fokus.

Jeg stusser også litt over påstanden om at «ordførerens parti», altså Høyre stikker hodet i sanden. På hvilken måte og i forhold til hva? Når det gjelder prosjektet på Os har vi hele tiden vært ærlige på at det har vært tøffe diskusjoner rundt dette hos oss. Thor har også skrevet at han var av et annet syn enn partigruppen for øvrig. For øvrig avholder Høyre åpne årsmøter, medlemsmøter og andre møter hvor vi søker kontakt med så mange som mulig. Jeg skulle gjerne sett at enda flere kom på slike møter.

Jeg anser meg selv som en del av den politiske ledelsen, og jeg vil gjerne vite hvilke motiver jeg har tillagt andre. Det ønsker jeg aldri å gjøre og dersom jeg er i tvil om noens motiver, spør jeg på en høflig måte for å oppklare, slik at vi unngår misforståelser. Når jeg leser at Bangsmoen mener at Os-prosjektet «krever samtidig en helhetlig prosjektering der alle alternativer og konsekvenser er vurdert», kan jeg anta at Bangsmoen ønsker å stoppe opp for å vurdere utviklingen av sentrumsskolen på nytt.

Dette mener jeg ville vært synd, men istedenfor å tillegge Bangsmoen denne meningen, spør jeg isteden rett ut: Er det slik at APs listetopper ønsker å revurdere Os-prosjektet slik det er vedtatt?

Det frykter jeg vil føre til en utsettelse av en ny sentrumsskole og idrettsarena på flere år. Dette vil i mine øyne være en mer alvorlig utsettelse enn å utsette arbeidet med kommuneplanens arealdel til etter valget. Jeg registrerer også at Bangsmoen nok en gang påpeker at vi bryter loven. Vi vedtok en planstrategi innen ett år etter forrige valg, men må beklage at vi ikke har klart å følge tidsplanen som ble lagt opp her.

Arealdisponeringen er ett av våre viktigste verktøy for å styre utviklingen både hva gjelder klima, folkehelse og befolkningsvekst. Dette arbeidet bør ikke forhastes, og slik utfallet har blitt tror jeg det kan være greit å kvalitetssikre arealinnspillene opp mot målene vi har satt oss i samfunnsplanen. Det må være både rettferdighet og forutsigbarhet i hvordan innspill behandles. For å dra oss tilbake til innledningen kan jeg forsikre Bangsmoen om at det i denne saken er svært forskjellige synspunkter innad i Høyre og vi later ikke som noe annet, vi stikker ikke hodet i sanden.

Vi tar tak i uenighetene på en saklig og skikkelig måte. Vi diskuterer saker med raushet, engasjement og takhøyde. Vi forsøker å tillegge hverandre de beste intensjoner og vi vil hverandre og byen vel. Akkurat slik vi VET at ALLE som engasjerer seg i lokalpolitikken kun  ønsker Haldens beste. Dette gjelder uavhengig av partitilhørighet.

Så lever vi heller godt med ar Halden Arbeiderblad ikke bryr seg så mye om oss i Høyre og at årsmøtet vårt blir betegnet som så harmonisk at det nesten er kjedelig. Det er stødig i hvert fall.

Artikkeltags