Innspill til Os-prosjektet

Av
DEL

FRITT ORDKommentar til Arve Sigmundstads innlegg 20. mars:

Om sentrumsplanen skriver du at vi har hatt mulighet til å si vår mening om ny skole. Det gjorde vi og mange andre også. Vi var negative til at man i de to mulighetsstudiene ville rive Halden bad, men tapet dette slaget. Samtidig vedtok man å bevare skolen gjennom å gi den en vernegrad. Fra Sentrumsplanen leser vi for øvrig:

(..) Mulighetsstudien viste også at det er mulig å gjennomføre dette, uten store inngrep i den eksisterende bygningsmassen som har vernegrad. (..)

Du mener det er feil at vedtak er fattet i vakuum uten mulighet til å påvirke. For vår del har dette sammenheng med at man i sentrumsplansarbeidet vedtok at eksisterende bygningsmasse skulle benyttes og inngå i nytt oppvekstsenter. Bygningen er og gitt en høy vernegrad i vernekartet til sentrumsplanen. Kommunestyret fattet til og med et eget vedtak 14.09.2017: “(..) 6. Os skoles bygningskropp fra 1914 skal inngå i prosjektet og benyttes.”

I formannskapet 03.05.2018 ba administrasjonen om at man fikk rive skolen fordi man trodde at eksisterende bygningsmasse ikke egnet seg til ny skole. Formannskapet og kommunestyret vedtok at man ville ha to forslag - med og uten dagens bygning. 2 forslag fra to forskjellige firma ble lagt frem og administrasjonen “vekting” viser at forslagene kom ganske likt ut, også på pedagogikk. Likevel vedtas et prosjekt som innebærer riving. Alt dette før reguleringsplanen i det hele tatt er lagt ut til offentlig ettersyn.

Det er vel dette “vakuumet” vi og andre er frustrert over.

Det er synd at man ikke klarer å forholde seg til de planer og vedtak man har fattet, det fremstår for oss som ubegripelig. ​Dette gjør at sentrumsplanen og andre planer mister sin evne til å være forutsigbare verktøy for utvikling i sentrum.

Fortidsminneforeningen i Halden kommer garantert med innspill til planen og vil også vurdere å klage på planvedtaket. Vi kommer ikke til å gi opp kampen om bevare dagens skolebygning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags