Ja, det blir altfor liten plass når dette torget skal bebygges, og jeg leser i avisen om dagen at utbygging på Fiskebrygga muligens vil bli en realitet. Om kommunen vil godkjenne dette, så må de også være behjelpelige med at vi kan få en ny plass i byen.

Som sagt så har amcar-klubben behov for en ny møteplass på onsdagene i framtida, og da tenker jeg at ny plass kunne bli i Busterudparken og i Storgata ved parken. Det skulle bli like mye plass i parken, mener jeg. På den motordagen vi hadde for et par år siden i parken deltok jo ganske mange biler.

Det skrives ofte i avisa om at på Nordsiden/i gågata burde det være mulig å få til mer liv ved at amcar-klubben kunne ha sine treff på onsdagene i parken og øverst i Storgata. Da ville det bli mer liv, antar jeg, og det ville også være positivt for handelstanden ved at de kunne ha åpningstider til 21-22-tida denne dagen. Jeg ville også ha foreslått at parken kunne vært åpen for amcar-miljøet på lørdagene også.

Slik som det er i dag ved Fiskebrygga, er det veldig mye biltrafikk forbi der. Mange benytter denne som adkomst fra Rødsveien ned til bybroa og Sydsiden, og fra Tistedal og Sydsiden til Tista senter. Dette medfører mye sakte køkjøring til irritasjon for mange.

Ved at amcar-miljøet kunne benytte Busterudparken som møteplass, vil trafikken minske betraktelig i Walkers gate og Oscars gate rundt Fiskebrygga som jeg tror vil være til glede for mange.

Ønsker torgstemning på Fisketorget og ny bro

Ser av noen kart som kommunen har lagt ut for ny sentrumsplan, at det det vil bli en rundkjøring ved Walkers gate og Oscars gate.

Dette er bare et personlig forslag/innspill fra meg, ikke fra klubben. Kan sikkert være andre muligheter også. Laget 2 kart som viser plassering og adkomster. Synes at flere burde engasjere seg i dette.