– Lærere er ilagt munnkurv og tillitsvalgte har fått refs av rektor

SLÅR ALARM: – Behovet for å se vellykket ut – og angsten for å være illojal - er ofte større enn de etiske forpliktelsene. Hvor ofte ser vi rektorene stå på barrikadene i media og slåss for skolen og elevene med sin faglige tyngde? For noen tiår siden var det vanlig, nå er det en sensasjon, skriver leder for Utdanningsforbundet i Halden Ellen Stigum. Her sammen med hovedtillitsvalgt Asle Milde.

SLÅR ALARM: – Behovet for å se vellykket ut – og angsten for å være illojal - er ofte større enn de etiske forpliktelsene. Hvor ofte ser vi rektorene stå på barrikadene i media og slåss for skolen og elevene med sin faglige tyngde? For noen tiår siden var det vanlig, nå er det en sensasjon, skriver leder for Utdanningsforbundet i Halden Ellen Stigum. Her sammen med hovedtillitsvalgt Asle Milde. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Utdanningsforbundet går krast ut mot kommuneledelsen i dette innlegget.

DEL

Om kvalitet, lovlighet, lojalitet og ytringsfrihet i Haldenskolen

MeningerPå det åpne møtet om haldenskolen 11. oktober – som for øvrig ble et flott møte - valgte jeg å ikke ta ordet, for at «grasrota» - lærere og foreldre mfl. - skulle få ytre seg mest mulig. De spørsmålene jeg kunne ha stilt, oversender jeg slik i etterkant i stedet.

Det er forståelig at politikerne ønsker å få Halden ut av Robeklista. Men kjenner de uttrykket «å spare seg til fant»?

Politikerne sier de vil heve kvaliteten i skolen. I virkeligheten går vi motsatt retning.

Noen eksempler:

 • Det foreslås nye SFO-vedtekter der SFO går fra pedagogisk tilbud til oppbevaringsplass. Kravet om pedagogisk utdanning for SFO-leder er fjernet. Voksentettheten reduseres. I kjent Halden-stil er nedbemanningen allerede iverksatt enkelte steder, før saken var sendt ut på høring!
 • Rektorene er over tid blitt redusert til budsjettryttere. De har det for travelt til å ha medbestemmelse med tillitsvalgte, de har ikke tid til å være pedagogiske ledere på skolen. De er vingeklippet og har et skrivebord der budsjettet ligger øverst, mens Opplæringsloven, Arbeidsmiljøloven og Tariffavtalen / Hovedavtalen ligger underst. De har ikke nødvendigvis valgt dette selv – det er en påtvunget rolle som i seg selv er en fornærmelse mot deres integritet.
 • Kommunen har ikke brukt ett øre på videreutdanning for lærere. De få som har fått videreutdanning, har finansiert dette ved andre midler.
 • Noen rektorer seier åpent at de tilsetter nyutdannede framfor erfarne lærere fordi de er billigst, og av samme grunn heller aldri en lektor. Noen har til og med ansatt ufaglærte i lærerstilling selv om det fantes kvalifiserte søkere.
 • På flere skoler har en kontaktlærer nå ansvar for ca 30 elever mot 15 i fjor. Dette er et rent innsparingstiltak. Lønnsmidler som stammer fra potten i lokale forhandlinger, sendes rett i kommunekassa. Dette er et ran, det er penger avsatt av sentrale parter, som kommunen tar tilbake som om pengene tilhørte den ene parten. Likevel er det elevene som taper mest på dette – de kan umulig bli sett og hørt slik som før.

Synes politikerne dette vitner om kvalitet i skolen?

Det ble sagt på møtet at lærerne jobber for knapper og glansbilder. Sannheten er at de ikke engang har knapper og glansbilder. Slikt må de i så fall kjøpe selv, dvs. de bruker av egne midler for å gi elevene det politikerne ikke kan/vil finansiere.

Det er snilt, men ingen løsning vi står inne for. Det privatiserer problemene i skolen, og vi driver ikke privatskole.

Synes politikerne det er greit at lærerne subsidierer kommunen på denne måten?

Innsparingene går ut over de svakeste elevene på flere måter. Det er ikke sant at alle med vedtak får oppfylt sine rettigheter om særskilt undervisning.

Ved sykdom o.l. brukes ofte deres lærere som vikar for hele klassen. I slike tilfeller skal eleven få tilbake timen med egen lærer senere. Det skjer ofte ikke, og skoleåret avsluttes uten at eleven har fått sine vedtatte timer.

Dette er ulovlig, men politikerne har gitt rektorene så stramme budsjetter at de tyr til alle midler for å spare. Foreldrene informeres ikke nødvendigvis om dette og føres mao. bak lyset.

Synes politikerne at dette er greit?

På møtet ble det stilt spørsmål om ansattes lojalitet og ytringsfrihet. Vi har flere eksempler:

 • Lærere som ønsker å informere foreldrene om at deres barn ikke har fått sine tildelte timer (se pkt ovenfor), er blitt ilagt munnkurv. Lærere som har vegret seg for å undertegne en rapport til foreldre uten at det ble informert om bortfall av tildelte timer, er blitt pålagt å undertegne.
 • Enkelte tillitsvalgte som har uttalt seg til HA om tingenes tilstand, har fått refs av sin rektor, som mente at dette skulle ha vært gjort i samarbeid med rektor, at bare rektor skulle ha uttalt seg o.l.
 • Rektorene er blitt oppfordret av kommunalsjefen til å uttale seg om samme sak, men ble visstnok samtidig bedt om å huske å være positive. Resultatet er i enkelte tilfeller blitt det jeg vil kalle rosemaling.
 •  Behovet for å se vellykket ut – og angsten for å være illojal - er ofte større enn de etiske forpliktelsene. Hvor ofte ser vi rektorene stå på barrikadene i media og slåss for skolen og elevene med sin faglige tyngde? For noen tiår siden var det vanlig, nå er det en sensasjon. Heldigvis var det en rektor på møtet som tok bladet fra munnen!

Mener politikerne at lojalitet først og fremst skal gå oppover, til rådmannen? Og mener de at ytringsfriheten er godt nok ivaretatt hos oss?

Jeg henviser avslutningsvis til Lærerprofesjonens etiske plattform:

 • Vår lojalitet ligger hos barnehagebarn og elever, for å fremme deres beste.
 • Kollegiet tar ansvar for å finne gode løsninger og om nødvendig varsle, når det oppdages kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
 • Profesjonen viser mot og målbærer tydelig samfunnsmandatet.
 • Profesjonen bruker ytringsfriheten og deltar aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer
 • Profesjonen tar ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags