Fra mitt standpunkt har verden endret seg i løpet av få uker. Flertallet av befolkningen i USA har valgt en ultra-reaksjonær president, Donald Trump, mens i vår kommune Halden, har Svein Olaussen meldt seg ut av Det Norske Arbeiderparti. Den første handlingen er jeg bekymret for, den andre tar jeg til etterretning.

Halden Arbeiderparti rydder og fornyer i egne rekker, og jeg har tro på at det blir mer ro og tid til det som er viktig, nemlig politisk arbeid til beste for innbyggerne. Ett eksempel er at det bør være skille mellom administrasjonen i kommunen (ansatte fra rådmannen og nedover som har som sin jobb å drifte kommunen til beste for innbyggerne) og politisk nivå, som gjennom politikk og respektfullt samarbeid med alle parter styrer etter politiske programmer og partienes ideologi.  Hvis behovet for makt styrer samarbeid og beslutninger, er vi politikere på ville veier.

I en kommune på Haldens størrelse mener jeg at det beste for kommunen er at flest mulig partier samarbeider. Helst så jeg et samarbeid mellom partiene Høyre og Arbeiderpartiet, eventuelt med støtte av flere småpartier. Det viser seg gjennom praktisk politikk at de to partiene stemmer likt i mange saker, men ideologisk sett er det betydelige forskjeller. På landsbasis vil nok et bestående flertall av høyre og venstresiden være unaturlig, men på kommunenivå - i perioder - vil det etter min mening skape et stabilt, styringsdyktig flertall.

For øvrig er det stor forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet ideologisk sett.

Høyresiden med konservativ politikk har tradisjonelt lagt vekt på disse områdene:
-Frihet for det enkelte individ og vern om det bestående samfunn.
-Privat næringsliv og privat eiendomsrett.
-Markedsøkonomi med fri konkurranse og lite offentlig regulering.

Venstresidens sosialdemokrati har tradisjonelt lagt vekt på dette:
-Staten leder styringen av økonomien i samfunnet.
-Tilbudet av velferdsgoder skal være et offentlig ansvar.
-Staten regulerer næringslivet med blandingsøkonomi.

Det har vært kommunesamarbeid mellom høyre og venstresiden i Halden så sent som i perioden 2004-2007. For at et slikt samarbeid skal lykkes, kreves det stor kompetanse blant annet på områdene kunnskap, politikk, samarbeid, respekt og empati. Jeg håper - hvis det blir aktuelt en gang i fremtiden - at flere av disse områdene blir ivaretatt bedre.     

Er det mulig å gå fra venstresiden til høyresiden midt i en periode på kommunenivå? Mange mente nei når jeg gjorde nettopp det i desember 2016, til tross for at begge sider opptrådte ryddig og menneskelig.  Etter cirka 7 uker med sykdom - og god tid til ettertanke - er jeg enig. Jeg har ikke møtt for Høyre i møter, men har hatt personlig møte med Ordfører. Han har opptrådt profesjonelt, vennlig og ryddig, slik som en ordfører skal være. Likevel - sjelen ble igjen i sosialdemokratiet. Det har både Høyre og Arbeiderpartiet forstått. Vi politikere har et ansvar ovenfor velgerne som har valgt oss, og jeg er valgt for Arbeiderpartiet. Der hører jeg hjemme, og skal fortsette å arbeide for de sakene jeg tror på. Halden Arbeiderparti er i vekst og endring. Jeg har troen.