Turstien fra Gimle

Etter å ha vært bortreist et par uker, nådde ryktene oss på Extra at det hadde skjedd noe dramatisk i nærmiljøet.

Ute på søndagstur ble vi svært skuffet.

«Skogen vår» var borte. Vårt kjære bosted hadde tapt noe av verdi. I 50 år har vi hatt gleden av å kunne gå direkte hjemmefra og ut i marka.

Der har vi gått med barna våre, barnebarna våre, lekt i bekken der og så videre. Et nydelig område hvor vi kobler oss på turnettet videre ved Ekelimoen. Nå var hele skogsområdet dit opp borte og rasert.

Unektelig et stort sjokk. Nylig leste vi i HA at Gimle Idrettsforening hadde fått bevilget en god slump penger fra velvillig bank til å utbedre stien som hadde fått flomskader. Men denne «slaktingen» av skog vil sikkert ta en mannsalder fra naturens side å utbedre.

Vil tro at mange knyttet til Venåshytta også sørger over dette som har skjedd.

Vel vet vi at noen sak mot skogeierne kan vi ikke føre – der er vi nok ganske rettsløse.

Med vemodig må vi nok bare takke for at vi i mange, mange år hatt gleden av nyte denne delen av nærmiljøet til alle årstider for frisk luft og mosjon.

Her etter blir det nok å sette seg i bilen for å nå skogsnaturen.