Er sentrumsskolen fortsatt viktig for politikerne?

Os skole

Os skole Foto:

Av
DEL

MeningerHA skrev 10. november at kommunedirektør Roar Vevelstad mener at Os-prosjektet nå må deles i to – og at arenaen må bygges før ny skole. Videre åpner han opp for en debatt om å trekke skolegrensene tettere mot sentrum for å redusere antallet elever i 1–7 trinn som vil gå på Os.

Det som nå er i ferd med å skje; er noe foreldreutvalget (FAU) på Os har fryktet. Vi uttrykte tidligere i år at vi mente flyttingen av elevene fra Os til Folkvang ble gjort for tidlig. Samtidig var vi bekymret over hvor lenge barna våre må fraktes ut av sentrum hver dag. 3 år på Folkvang ble indikert, uten at det ble gitt garantier.

Usikkerheten i dette prosjektet har fått negative konsekvenser for vår skole. Årets 1. klassetrinn på Os skole er det minste på svært mange år. Antall elever som benytter SFO på Os har også gått betydelig ned etter flyttingen. Flere foreldre som i utgangspunkt burde ha sendt 1.-klassingen til Os, har valgt å flytte ut av skolekretsen.

PROFIL: Eivind Kolstad

Leder av Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Os skole

Etter en intensiv innkjøringsperiode, er nå både elever og lærere fornøyde med å være på Folkvang skole, og FAU har fått inntrykk av at lærerne kan forlenge denne perioden noe mot at de kan se fram imot å flytte til en moderne skole i sentrum; være seg en betydelig oppgradert og modernisert skole i en gammel bygningskropp eller et helt nytt skolebygg.

På den annen side er vi bekymret for slitasjen denne situasjonen kan føre til for de ansatte, og for hvordan det kan gå ut over kvaliteten skolen kan tilby våre barn. Os skole har ikke fått økte midler for den midlertidige tiden på Folkvang, og det er en tøff situasjon spesielt lærerne står i nå.

Likevel, når man først nå har gjort forflyttingen bort fra nærskolen, så står foreldre og lærere sammen om at det er helt uaktuelt å flytte tilbake til Os skole i den tilstand den er i nå. Den tidligere nedlagte Folkvang skole er en mye bedre fungerende skole sammenlignet med Os skole i den tilstanden den er i nå.

Flere fagpersoner har uttalt seg med viktige poenger i forhold til Os-prosjektet. De har hatt ulike syn på konkrete løsninger, men de har alle hatt det samme budskapet – en god og sterk sentrumsskole er meget viktig for en sunn byutvikling. Det er godt dokumentert at sentrumsskolen ikke bare er viktig for barna som går der, men den skaper store positive ringvirkninger i forhold til integrering og utjevning av sosioøkonomiske forskjeller.

Opptaksområdet til Os skole inneholder noen av de mest utsatte lokalområdene i Norge når det gjelder folkehelsespørsmål. Særlig barnefattigdommen i enkelte soner av Halden sentrum er betydelig i en norsk sammenheng. En satsing på sentrumsskolen vil derfor være meget god politikk i forhold til å bekjempe en av Haldens største utfordringer.

Forslaget om å bygge ned Os skole bør derfor ikke bare få varsellampene til å blinke hos hovedutvalg for undervisning og oppvekst, men således også i det nye utvalget ved navn «likestilling og inkludering». Når kommunedirektøren nå åpner opp for å snevre inn området som sokner til Os skole, er vi oppriktig bekymret over hvordan dette vil påvirke sosioøkonomiske forhold i Halden sentrum.

Det at kommunedirektøren nå åpner for å bygge hallen først, for så å bygge skole i neste runde, er etter vår mening et klart tillitsbrudd i forhold til hva flere politikere gikk til valg på. FAU ønsker derfor å utfordre den nye posisjonen om å være tydelige for elever, ansatte og foreldre ved Os skole om at skole er det viktigste med det nye oppvekstsenteret på Os, og at prosjektet ikke kan påbegynnes uten at skole er en del av planen.

FAU på Os tok aldri stilling til riving eller ikke av gamle Os skole, men mente vi at uteområdene var for små i forhold til elevtallet, vi var skeptiske til uteområder på tak og kritiske til differensierte friminutt. De siste løsningene som ble presentert i forhold til uteområdet, ble vi aldri presentert før prosjektet stoppet opp. Vi var også bekymret over at 1-10-skole ikke var lokalt faglig utredet ut ifra barnas beste.

Vi håper våre folkevalgte har lært noe av den første prosessen rundt Os-prosjektet, slik at prosessen denne gangen blir langt ryddigere og forutsigbar enn det vi erfarte i første runde. Uansett resultat – håper vi politikerne ser på dette enhetlig – og sørger for at det blir plass i prosjektet til de tilpasninger som bør gjøres på skoledelen.

FAU på Os ønsker at den nye posisjonen kommenterer om skole fortsatt er viktigst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags