En stø, men vinglete, kurs

Eivind Kolstad, FAU-leder ved Os skole

Eivind Kolstad, FAU-leder ved Os skole Foto:

Av
DEL

MeningerOrdfører Thor Edquist skriver i sitt innlegg i HA 11. juli at stø og langsiktig kurs har brakt Halden opp fra å være Robek-kommune nr 1 i Norge.

Han skriver videre at det er brukt millioner på saksutredninger, planlegging og prosjektering på basis av enstemmige vedtak i kommunestyret om å virkeliggjøre 1-10 skole på Os med arena.

Det er selvfølgelig flott at vi er ute av Robek-lista og at det har vært enighet om satsing på skole og arena i sentrum. Der har du stor støtte, Thor. Utfordringen i dette er vinglingen rundt budskap og snarveier rundt prosess. Når det på den ene siden blir sagt at vi skal drive minimumsskole i Halden, men vi skal være blant de beste i Østfold og over landsgjennomsnittet. Realiteten er at vi er av de dårligste i Østfold og Østfold er av de dårligste i landet.

Du har tidligere uttrykt bekymring for at folketallet i Halden synker og at det derfor er viktig å satse på nye boliger og ikke minst satsing på sentrum. Folk flest bryr seg egentlig lite en by har mange restauranter og kafeer eller har mange arrangementer. Det som får folk til å flytte på seg er gode jobbmuligheter og god skole. Mange kvier seg for å flytte til Halden hvis de sjekker hvordan det ligger an med skolene i byen vår.

På Os skole begynner det neste år 25 1-klassinger. Det er nesten en halvering siden året før. Begynner vi allerede å se effekten av at folk ikke har tillitt til den jobben som gjøres på Os-prosjektet?

Våre barn på Os må høsten 2019 begynne på Folkvang. En flytting som i seg selv burde har vært gjenstand for en vurdering siden det nå vil ankomme rundt 1.100 elever til området hver morgen. Hva konsekvensen av dette er burde vært vurdert. FAU ved Risum og Kongeveien har ikke hørt noe om dette utover det de har lest i HA og på sosiale medier. FAU på Os måtte presse gjennom et møte med kommunalsjefen uken før sommerferien, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål – spesielt rundt sikkerheten til barna våre.

Når det gjelder selve Os-prosjektet, så ble det i forbindelse med sentrumsplanen besluttet at Os oppvekstsenter skulle bli en 1-10 skole – at Os og Rødsberg skulle slå seg sammen. Jeg vet at Os lærerne er veldig for dette fordi de så gjerne ønsker seg en ny skole, mens Rødsberg lærerne har vært mer kritiske til flyttingen. Jeg vet at jeg nå generaliserer, for det er nok meninger begge veier også i de to miljøene. Utfordringen ligger i at det er noen suksessfaktorer som må være på plass for å lykkes med en 1-10 sammenslåing.

For det første så må lærerne ha villighet og være positive til sammenslåing. Man ser hvordan en slik sammenslåing kan feile og hva konsekvensene kan bli på nye Kongeveien skole. Det er ikke tvil om at man må ha dyktig ledelse for å få slike sammenslåingsprosesser til å lykkes, men hvem vil komme til Halden som åpent sier de har som mål om å være en minimumsskole for å lede en slik prosess. Allerede i dag pendler mange av våre dyktigste pedagoger til nabokommuner fordi rammevilkårene i Halden-skolen er så dårlige.

For det andre så må man ha nok plass når man slår sammen en barne- og ungdomsskole. De må ha tilstrekkelig arealer og det må være klart adskilte ute- og innearealer og inngangsløsninger. Os-tomten er for liten. Du greier ikke å få en fot størrelse 44 ned i en sko størrelse 36!

I tillegg fraråder København kommune og forskningsmiljøet på Universitetet på Ås med å ha uteområder på tak. Som en lærer på Rødsberg fortalte meg. «Dette utområdet må bygges som et fengsel fullstendig innelukket med gitter. Jeg har elever som i dag henger på utsiden av vinduene i 3. etasje på Rødsberg». 

I kommunestyret 25. juni 2015 ble det vedtatt følgende: «Arbeidet med utredning av 1-10 skole på Os startes og midler til forprosjekteringen innarbeides i budsjett 2016.».

Denne utredningen dreide seg utelukkende om økonomi og areal. Etter gjentatte henvendelser både til politikere og administrasjonen har de ikke greid å vise til at det har vært foretatt en faglig eller pedagogisk vurdering om det er til barnas beste at Os og Rødsberg slåes sammen til en 1-10 skole. Dette ble det tydeligvis satt av midler til i 2016 – men jobben ble aldri gjort.

Når ordføreren da snakker om sin støe kurs, dreier dette seg kun om økonomi. Det er klart at regnskapene ser bedre ut når man kutter skolebudsjettene med drøye 10 millioner kroner hvert år i 4 år, med andre grafer blir langt styggere. Resultene til barna våre på nasjonale prøver blir dårligere, sykefravær på lærerne går opp, mens flere dyktige lærere velger å jobbe utenbys. Kursen gjør det mindre attraktivt å flytte til Halden, noe som igjen får en betydning på økonomien – hvis du tenker langsiktig nok ordfører Thor Edquist!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags