Eiendomstakstene skal justeres hvert 10. år. Det er lovpålagt. En retaksering vil for mange si inntil 10% økt eiendomsskatt. Derimot kan kommunen sette ned eiendomsskatten tilsvarende økningen som takseringen medfører. Da vil ikke innbyggerne merke retakseringen.

Formannskapet behandlet dette i møte 5. april. Der ble det klart at de fleste partiene vil øke eiendomsskatten igjen etter 2020. Da har vi fått et pusterom på ett år. Så er vi i gang igjen med økning.

I møtet la Frp frem forslag om at kommunen skulle senke eiendomsskatten tilsvarende det en retaksering ville øke. Forslaget fikk bare vår stemme. Dermed har de andre gjort det klart at det vil bli økt eiendomsskatt fra 2020.