Svar til Sylvia Cathrine Aasengen Jensen

Av
DEL

MeningerTakk til Sylvia Cathrine Aasengen Jensen for hennes kommentarer til mitt korte innlegg om rus og psykiatri.

Å behandle også rusavhengige som medmennesker, med verdighet og respekt, er svært viktig. Samfunnet må derfor ikke stigmatisere og ekskludere dem ved negativ omtale eller nedlatende holdning. Jeg er derfor enig i mye av det Jensen her skriver.

Ja, det er nok riktig at det er mange faktorer som spiller inn når noen blir rusavhengige. Men mitt lille innspill kom på bakgrunn av Folkehelseprofilen for Halden fra 2018. Her står det at større tilgjengelighet til alkohol gir større forbruk, og større forbruk fører til at flere får et risikofylt alkoholbruk.

Videre kan vi lese at «de viktigste forebyggende virkemidlene som kommunene har til rådighet for å redusere alkoholforbruket, er å begrense antall salgs- og skjenkesteder og innskrenke salgs- og skjenketider. Forbruket går ned og skadeomfanget reduseres.» Dessuten pekes det på «at en times innskrenking av skjenketiden reduserer volden nattestid i helgene med 16 prosent.»

Disse faglige vurderingene er ligger altså bak Kristelig Folkepartis forslag og mitt innlegg. Men jeg vil samtidig nevne at Folkehelseprofilen også peker på at «oppvekst og levekår påvirker risikoen for å ta i bruk rusmidler». Derfor er Kristelig Folkeparti også opptatt av å støtte opp om alle positive fritidstilbud for Haldens barn og ungdom.

Men igjen, jeg er glad for Sylvia Cathrine Aasengen Jensens innlegg, både nå og det hun tidligere har skrevet om emnet. Det er viktig med mange ulike stemmer som tar opp hva man kan gjøre for å begrense negativ bruk av rusmidler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags