Miljøforkjemper Lahnstein

ØDELEGGER: – Moderne hogst med store maskiner ødelegger det komplekse livet som befinner seg i skogbunnen. En neve jord fra skogen inneholder et høyere antall liv enn det er mennesker på kloden, skriver Dag Ronny Pettersen.

ØDELEGGER: – Moderne hogst med store maskiner ødelegger det komplekse livet som befinner seg i skogbunnen. En neve jord fra skogen inneholder et høyere antall liv enn det er mennesker på kloden, skriver Dag Ronny Pettersen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I HA 3. november er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, ute og ber for sin syke mor. Han krever mer av fellesskapet for å øke lønnsomheten for sine medlemmer. Dette gjør han i miljøets navn og framstår som en representant for «det grønne skiftet».

Hvor lenge skal vi måtte høre på skogbrukets usannheter? Hvor lenge skal myten de selv har skapt, at det å hogge ned våre skoger er miljøvennlig, overleve? Når skal skogbruket ta inn over seg at deres framferd ikke gagner naturen, men skaper enorme problemer?

Vi vet at intakte skoger er en forutsetning for livet på jorda. Produksjonsskog mangler naturskogens egenskaper og mangfold. Gamle trær binder mer CO₂ enn unge. Flatehogst fører til avrenning av bl.a. kvikksølv til vassdrag og sjøer. Det fører også til enorme utslipp av metan, som er tjue ganger mer skadelig for atmosfæren enn CO₂.

Moderne hogst med store maskiner ødelegger det komplekse livet som befinner seg i skogbunnen. En neve jord fra skogen inneholder et høyere antall liv enn det er mennesker på kloden. Det fører med seg en lang rekke livsnødvendige prosesser.

Monokulturen skogbruket erstatter naturskogen med, har ingenting med skog å gjøre, men handler om lønnsomhet og mest mulig kubikk. At trær står tett i tett, betyr ikke nødvendigvis at det er en skog.

Bare tre prosent av vår produktive skog er vernet. Allikevel skriker skogbruket etter mer midler til å ødelegge det lille vi har igjen av intakt skog. De framstår som om det er de som forstår hva skog er, og er egnet til å forvalte den.

Virkeligheten tilsier noe helt annet, ikke engang sitt eget regelverk, eller Skogloven, er de i stand til å følge opp. Kjøreskader, hogst av nøkkelbiotoper, randsoner og livsløpstrær, ødeleggelser av stier, mangelfull planting etter hogst, listen over avvik er lang.

Mennesket har fjernet over førti prosent av verdens skoger. Flere og flere forskere er nå enige om at mye av klodens miljøproblemer ligger nettopp her. Det er ikke nødvendig å «skjøtte» skogen, den klarer seg utmerket godt uten oss, men ikke vi uten den.

Vil vi gjøre noe med CO₂-problemet, utryddelsen av arter, en økende mengde orkaner og flom, forurensing og jorderosjon, lar vi så mye som mulig av skogen stå i fred. Å hogge trær i deres tidlige ungdom, erstatte dem med planter, som er genetisk så like at det i seg er et problem, og kalle dette for miljøvern og bærekraftig, er ikke framtida.

Jeg ser fram til Erik Lahnsteins tilsvar. Bortforklaringene og «bevisene» han vil komme med, som skal få alle til å forstå at vi har med omtenksomme og ansvarsfulle personer å gjøre. Fraser om at de ikke kjenner seg igjen i kritikken, at det jeg skriver er feil, og at han, som administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, vet best.

Mens han prater, ruller de groteske maskinene inn i sårbar natur, skogene hogges ned for fote, dekar for dekar, året rundt. Det tas ikke hensyn til om det er bløtt i skogen. Det tas ikke hensyn til dyrs reproduksjon og fuglers hekketid. Skogsområde etter skogsområde hogges fullstendig i stykker, for så å omskapes til ensartet planteskog. Estetikk i skoglandskapet er et fremmedord.

Hvem som helst kan gå og se med egne øyne hva skogbruket gjør av «forbedringer» i vår felles natur. Mange av oss går mye lenger enn det. Vi har satt oss godt inn i hva levende skog er og hvilken enorm trussel det moderne skogbruket er for livet der og for oss.

At skogbruket vil tjene penger, er vel og greit. At de skal få betalt enda mer av fellesskapet enn hva de allerede gjør, for å omskape våre skoger til treplantasjer, er ikke det.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken