BUDSJETTET FOR 2020. Hva innebærer det?

Nils Sagstuen pensjonistpartiet

Nils Sagstuen pensjonistpartiet Foto:

Av
DEL

MeningerDet er fra undertegnede tidligere i HA (20. november) fremført noen betraktinger vedrørende kommunevalget 2019. Der ble det fra min side understreket at det ikke var bare Os-saken som medførte et politisk skifte i vår kommune. Mange var lei det opplegget der kommunen skulle styres som et aksjeselskap hvor rådmann (nå kommunaldirektør) skulle være administrerende direktør og at ordføreren var styreformann. Det medførte at så og si all politikk ble borte fra alle politiske organ i kommunen.

Det ble i mange sammenhenger fra politisk nivå vist til at alle saker var et administrativt forhold. Klager fra de som bor i kommunen var ikke noe som politisk nivå skulle behandle. Det er derfor med stor interesse at jeg som leder av Pensjonistpartiet var til stede i møtet i formannskapet sist torsdag, hvor budsjettforslagene for kommunen for 2020 fra de forskjellige partiene ble lagt fram. Pensjonistpartiet hadde et meget godt forslag som ble fremlagt, hvor særlig eldreomsorgen og omsorg for de som går på skolen på de forskjellige alderstrinn må få dekket sitt behov. Det var videre en sterk prioritering fra vår side at hele vår store kommune skal få ta del av utviklingen.

Det ble presisert at Tistedalen skal få beholde sin fastlegeordning, og det var det bare Pensjonistpartiet som var opptatt av. Vi håper det blir flere partier som er opptatt av dette etter hvert når denne saken kommer til kommunestyret i slutten av måneden.

Kommunen består ikke bare av sentrumsområdene. Det gjelder Idd-området som har sine utfordringer angående utbygging av datanettet, Berg med sine skoler som trenger rehabilitering sammen med Strupe, Hjortsberg og Låby. Det som kanskje var det mest interessante som skjedde i møtet, var at det politiske miljøet som nå styrer vil ta tilbake ansvaret for å styre kommunen. Det blir ikke lenger henvist til administrasjon når det gjelder å få behandlet klare politiske spørsmål. Det preger det framlagte budsjettforslaget fra de 6 partiene som nå har tatt det politiske ansvaret for kommunen. Det synes jeg som leder av Pensjonistpartiet er bra.

Forøvrig så var det mye bra som kom frem i det budsjettforslaget som ble presentert fra de som har flertallet i kommunestyret En skulle nesten tro at de hadde lest Pensjonistpartiets programforslag når de utarbeidet sitt forslag til budsjett, men allikevel så sviktet det på tre områder. Det er ikke nok midler til eldreomsorgen, det er også alt for lite midler til undervisningssektoren. Barna fortjener noe langt bedre en det som her ble lagt fram.

Økningen av skatter og avgifter er nå nesten ute av kontroll i kommunen. Som eksempel kan nevnes at parkeringsavgiftene nå vil øke med 33 % fra nyttår, dette samtidig med at bommene på Svinesund blir fjernet slik at det blir gratis å kjøre til Nordby-senteret i september neste år. Hva tror man dette vil innebære for Haldens butikker?

Det blir meget viktig det som skjer i kommunestyrets møte 19. desember, hvor det endelige forslaget for budsjett 2020 kommer opp til behandling. Etter det møtet så er det politisk nivå du som innbygger i kommunen skal henvende deg til om du ønsker at endringer skal finne sted. For Pensjonistpartiet er ingen sak for liten eller for stor, vi tar opp alle saker vi får henvendelse om fra innbyggerne i kommunen. Det har vi fremført under hele valgkampen som var, og det står vi ved.

Artikkeltags