Vi krever likepensjon

Av
DEL

MeningerPensjon er utsatt lønn. Det er derfor like naturlig å kreve likepensjon som likelønn. HK og Fellesforbundet har foreslått noen små endringer av tjenestepensjonslovene som bidrar til å utjevne pensjonsforskjeller mellom kvinner og menn og bedre pensjonen til midlertidig ansatte.

På oppdrag fra HK og Fellesforbundet har FAFO utredet forbedringer i regelverket som gir opptjening av tjenestepensjon til de som ikke får det, etter dagens regelverk. Det gjelder deltidsansatte i stillinger under 20 prosent, de som er ansatt hos en arbeidsgiver i under et år, ansatte under 20 år, og det gjelder for de første 93.000 kronene (1 G) du tjener.

Dagens regler slår negativt ut for kvinner. Derfor er likestillingseffekten av forslagene tydelige. Utredningen bygger på Finansdepartementets rapport om tjenestepensjon, hvor det konkluderes med at: «De aktuelle endringene synes alle å slå gunstigere ut for kvinner enn for menn dersom de gjennomføres. Kvinner har i snitt lavere lønn, oftere deltidstilling eller midlertidig ansettelse og en høyere andel av totalt antall sysselsatte som er under 20 år enn menn».

La oss se på effekten for midlertidig ansatte, som kanskje er den svakeste gruppen i arbeidslivet:

De lever med konstant usikkerhet om mulighetene til å brødfø seg. Det er bare de heldige som har ansettelse i over et år, som får tjenestepensjon. Det følger nemlig av pensjonslovgivningen at bedriftens tjenestepensjonsordninger skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket, men det er bare arbeidstakere som er ansatt og medlem av pensjonsordningen i ett år eller mer, som får med seg et såkalt pensjonskapitalbevis når de slutter i den midlertidige stillingen.

Pengene som den ansatte går glipp av, går i stedet til bedriftens premiefond. Det betyr at pengene går til å dekke øvrige ansattes pensjonsopptjening. Jo flere korte ansettelsesforhold det er i bedriften, jo mere sparer den i pensjonskostnader. Dette betyr at en stor gruppe arbeidstakere i privat sektor, ikke får tjenestepensjonsopptjening i det hele tatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags