Fra sidelinjen følger jeg dagens debatt om Haldenskolen. Noe jeg forundrer meg over er måten du kaster deg inn i debatten på.

Min bakgrunn for å kaste meg inn i den er med kompetanse  som elev i todelt skole i seks år og i fulldelt skole ett år. Videre som lærer, lærerutdanner og administrator i skoleverket.

Naturligvis har jeg ikke detaljert kunnskap om dagens situasjon i Haldenskolene. Det har sikkert ikke du heller, men som pedagog kan jeg mye generelt om barn, undervisning og om foreldreperspektivet.

Det som forundrer meg er hvorfor du er så angstbitersk, og hvorfor du ofte framstår som om angrep er det beste forsvar. Jeg ser ikke bort fra at noen i debatten kan komme til å krisemaksimere og svartmale, men det fungerer dårlig å møte det med forsvar og angrep.

Det fungerer heller ikke å møte det med formalia og belæring slik tilfellet var med svaret til en politikerkollega. Det fungerer heller ikke å karakterisere opponenter og de som stiller bekymrede eller kritiske spørsmål som farlige krefter.

Både du og jeg mener at barna er det viktigste vi har, enten vi er foreldre eller besteforeldre. Det å være bekymret for deres skolegang og framtid er naturlig og legalt. Noe annet ville være både merkelig og ille. Alle forstår vel at den økonomiske situasjonen i Halden kommune er vanskelig.

Om man gjør de riktige prioriteringene har jeg ikke detaljkunnskap nok om til å mene noe bestemt. Det er faktisk ikke mitt poeng heller. Det er vanskelig å vite om om informasjonen til alle parter er  tilstrekkelig og god nok slik som i situasjonen rundt Prestebakke skole.

Det som er et faktum er at mange foreldre og mange lærere er usikre og bekymret. De fortjener å bli møtt med respekt og informasjon. Mye informasjon.

Det er ikke vanskelig å forstå at Prestebakke er en dyr skole, men det går jeg ut fra at alle politikere visste da skolen nok en gang ble vedtatt opprettholdt.

Det er forståelig at det er vanskelig å opprettholde fulldeling med så få elever, men så får man gå inn i den problematikken med kunnskap  og felles vilje til å takle det på beste måte for elevene. 

Nå gjelder denne saken ikke bare Prestebakke.

Det meldes om bekymring og uro mange steder. Uansett hva sannheten er, så har du som kommunens fremste folkevalgte et stort ansvar i forhold til hvordan du møter denne uroen. Den bør møtes med ydmykhet og respekt.

Spørsmål bør besvares med kunnskap og fakta. Kanskje er du uenig i mange av beskrivelsene, men de bør ikke møtes med argumenter som dårlig økonomisk styring i tidligere tider eller utsagn om farlige krefter.

Barn, foreldre og lærere fortjener å bli tatt på alvor og med vilje til dialog.

Med vennlig hilsen

 Birgitta Rødstøl Næss som ønsker det beste for både Haldenskolene og for ordføreren.