Leser at NAF spår at dieselbilen er ute av salg i Norge i løpet av seks år. Det er villet politikk, og de som vil dette, politikerne i Oslo, vil ha en helelektrisk bilpark i Norge.

Forurensingen i Oslo skal bort, og det snakkes om nox-utslippet fra dieselmotorene. Jeg lyttet til Jens Stoltenbergs oppfordring om å kjøre dieselbil for noen år siden, og av miljøhensyn og politisk anbefaling fulgte jeg rådet. Den sannheten tok raskt slutt, og jeg sitter nå med et kjøretøy som jeg risikerer nektes brukt på spesielt forurensede dager. Kunder kjøper el-biler, men jeg har aldri hørt et eneste miljøargument for kjøpet; bare hvor mye man sparer. Dette er en sparing som myndighetene velsigner, idet de overlater til eiere av fossilt drevne biler å ta kostnadene.

La oss tenke oss noen år frem i tid. Ikke en eneste fossilbil på veiene, men vinterstid er det like forurenset luft i Oslo. Hva sier bedreviterne da? Er det svevestøv fra bildekkene som er kilden? Det vil jo berøre elbiltrafikantene så det monner, for det er jo bare de som er igjen. Hva skjer da? Bort med frynsegodene og økte avgifter i stedet, på dagens nivå for oss andre?

Noen, ikke mange, politikere kaster seg på ideen om det grønne skiftet, helt ukritisk! Hovedårsaken er at det som bestemmes over oss i utkantnorge ikke rammer dem selv. De bor der kollektivtrafikken er best utbygget, og fantasifulle bompengeavgifter angår dem ikke. Økningen i transportkostnadene i servicenæring, varetransport, samt for familier som sjelden har noe kollektiv-alternativ vil måtte komme til uttrykk i økte lønnskrav i neste runde.

Jeg hadde forventet at piggdekkavgiften i tillegg til bompengene var benyttet til å ruste opp teknisk etats bilpark. Systematisk spyling og feiing av gatene ville gitt bedre resultatet for miljøet. Umiddelbart! Og med skikkelig håndtering ville vi redusert mikroplast-forurensingen fra bildekk.