- Det er presserende viktig at Halden snarest får en kulturminneplan!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

INNHOGG Sitater til ettertanke bl.a. fra den ny boka til Else Rønnevig «Hus til Bry»: «Kulturminnene er vår felles arv. Noe vi i prinsippet skal forvalte, foredle og bringe videre til framtidige generasjoner. Vi skal verdsette kvaliteten og verdien av det våre forfedre har bygd og tatt vare på og føre denne arven videre på beste måte til neste generasjon.»

Andre sitater: «Vi må sørge for at moteordet «fortetting» ikke fører til at resultatet isteden fører til «forstygging». I tillegg kan man påpeke at riksantikvaren i sin nye bystrategi anbefaler tilpasning og byreparasjon! Dette konkretiseres ved bl.a. å anbefale at malplasserte modernistiske bygninger som bryter med et historisk nabolag blir revet eller får ny fasade som passer inn i det eksisterende miljøet. Dette er en del av en internasjonal trend som innebærer at man i byfornyelsen har fått en ny forståelse av viktigheten av å ta vare på, harmonisere og utvikle de eksisterende miljøene istedenfor å rasere disse og skape kontraster til det bestående. Sett i lys av det ovenstående må man lure på hva i all verden er det som foregår i Halden?! Her diskuterer man i fullt alvor å selge ut, eller i verste fall, rive de flotteste arkitektoniske perlene byen besitter.

Når det gjelder våre (heldigvis) uberørbare byggverk nr. 1 og 2, nemlig festningen og Immanuels kirke, vil man forstyrre og forsimple disse med modernistiske høyblokker i deres umiddelbare nærhet og fra deler av byen forkludre utsikten til disse våre fremste arkitektoniske kjennetegn. Andre bygninger som står i ønskelistene til «rivningsentusiastene» er alle de tre ærverdige og verdifulle skolene i sentrum + den gamle brannstasjonen som med sitt markante tårn og klassisistiske arkitektur er et vesentlig element i arkitekturen rundt vårt fineste bymiljø – nemlig Wiels plass. Samtidig skrytes det av at Halden er en av Norges best bevarte byer – nettopp på grunn av at byen ikke har revet og rasert sentrum slik det dessverre har skjedd i mange av Norges byer, hovedstaden ikke unntatt. For undertegnede er det uforståelig at man for å «fortette» på død og liv må rive byens mest markante bygninger og bygge betongklosser à la det som har skjedd nær byens historiske torv. Vi må huske på at Halden har et ganske lite bysentrum slik at enhver forandring i form av nybygg eller riving i stor grad blir synlig og setter et tydelig preg på helheten. I tillegg er en slik framgangsmåte, i lys av det ovenstående, en ganske så gammeldags måte å drive byutvikling på!

Det må da være en formidabel og spennende utfordring for arkitekter og utbyggere (og ikke minst – politikerne!) å bevare, finne nye bruksområder og bygge nytt med hensyntagen til våre historiske miljøer. På den måten kan vi utnytte, befeste og videreutvikle oppfatningen av byen som Østfolds vakreste og best bevarte. Denne oppfatningen har som bekjent i senere år befestet seg til langt utenfor vårt nærområde. Dette er selvfølgelig takket være at vi i tillegg til vårt fantastiske historiske monument, Fredriksten Festning, har klart å bevare såpass mye av den opprinnelige byen. Skal vi nå sette i gang og rasere og omforme dette som virkelig kan bli det som genererer inntekter, framskynder tilflytting og turisme og sikrer byens framtidige «image». Derfor er det presserende viktig at byen snarest får en kulturminneplan slik at vi kan få registrert og beskyttet byens viktigste bygninger og miljøer!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.