Barn lærer gjennom den frie leken. I går fortalt en bekjent meg at de lekte på svensk som liten fordi Tjorven var det store forbildet. En annen sa at de lekte på bokmål som på barne-TV.

Den norske barnehagetradisjonen høster internasjonal anerkjennelse og trekkes ofte fram som et eksempel til etterfølgelse. En tradisjon som handler om at barndommens egenverdi og barns frie lek blir ivaretatt, om omsorg og trygghet, og om at læring skal skje gjennom lek og være barnestyrt og uformell. KrF har lenge vært opptatt av å understreke at barnehagen ikke bør dreie i skolefaglig retning. Vi har advart mot målstyring av barnehagen og skolepedagogikk inn i barnehagen.

Hjemme har jeg en dukke med navn etter min barnehagetante i Lyngmo barnehage på 70-tallet. Hvorfor dukken min har dette navnet skjønte jeg først for 2 år tilbake, da jeg tilfeldig møtte min barnehagetante igjen etter 40 år. For KrF er barnehageansattes kompetanse avgjørende for barnets læring og utvikling. Derfor fremmer KrF forslag om bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen, der regjeringen går innfor språknorm. Vi mener nok ansatte og nok pedagoger er et bedre alternativ enn språknorm og utbyttebeskrivelser. Med nok voksne og nok pedagoger legger vi til rette for god omsorg, lek og læring i barnehagen.

Det er bra at barn lærer i barnehagen, men det skal styres av barnehagepedagogikk og ikke skolepedagogikk. Det er bra at barn har et godt språk når de begynner på skolen, men veien til det er ikke gjennom språknormer og utbyttebeskrivelser. Det er nok voksne og nok pedagoger som er nøkkelen.

LINE HENRIETTE HJEMDAL

Stortingsrepresentant Østfold KrF