Hvordan de lokale partiene stiller seg til jernbaneutviklingen i Halden, bør bli offentlig kjent

BÅNDLEGGER SENTRUM: – Planene som til nå er framlagt fra Jernbaneverkets side, vil få voldsomme konsekvenser for de sentrumsnære områdene i Halden.

BÅNDLEGGER SENTRUM: – Planene som til nå er framlagt fra Jernbaneverkets side, vil få voldsomme konsekvenser for de sentrumsnære områdene i Halden.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerAftenposten har hatt en god del avisartikler i løpet av sommeren som omhandler «jernbanens comeback» gjennom den planprosessen som nå pågår vedrørende Intercity-utbyggingen på Østlandet.

De neste årene skal staten bruke mange titalls milliarder i utbyggingen. Rundt 1,2 millioner innbyggere i 11 kommuner blir direkte berørte ut ifra det som Stortinget gjennom vedtatt transportplan legger opp til i den sammenheng. Inngrepene i de sentrumsnære områdene i byene er omfattende, og mange 100-talls boliger skal rives og næringsvirksomhetene må skaffe nye lokaler om BaneNors planer blir en realitet.

Slik jeg ser det, vil utbyggingen i Sarpsborg kommune, som er vår nabokommune, få voldsomme konsekvenser for de sentrumsnære områdene. Over 200 boliger forutsettes å bli revet, samt at næringsvirksomhetene må skaffes nye lokaler for at jernbanestasjonen skal bli liggende i sentrum.

Politisk ledelse i Sarpsborg synes at prisen for denne utbyggingen, er riktig. Det framgår av Aftenpostens artikkel 27. juli at lederen for plan, miljø og teknisk hovedutvalg i bystyret, Tor Egil Brusevold, mener at rivning er nødvendig. Tog i sentrum vil gi byene ny dynamikk og fornyelse, hevdes det i den sammenheng.

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

Hvorfor skrives dette innlegget? Som vi alle nå er klar over, selv om enkelte ledende lokalpolitikere hevder noe annet, vil det ikke skje noe utbygging i vår kommune før etter 2034. I den sammenheng er det noen forhold jeg synes det er viktig å få avklart:

  1. All utvikling av de sentrumsnære områdene som Tyska, Hollenderen, Mølen, jernbaneområdet og tilnærmelsesvis hele Grønland-området er i sentrumsplanen unntatt fra utbygging inntil videre. Det innebærer, slik jeg ser det, at her kan sentrumsområdene derfor komme i fare for å ikke få en høyst nødvendig utvikling i mange år framover.
  2. Planene som til nå er framlagt fra Jernbaneverket, nå BaneNor, vil få voldsomme konsekvenser for de sentrumsnære områdene i Halden. Det etterlyses derfor hvor planprosessen mellom Halden kommune og Jernbaneverket nå befinner seg uti fra de politiske vedtak som er fattet.
  3. Vil derfor en samlet politisk opposisjon avvise at det ikke fra kommunens side er noen aktuell problemstilling at «samarbeidspolitikken» også skal få en slik mulighet som de har fått i vår nabokommune?
  4. Som alle stort sett er klar over, så er det regjeringen som kan stadfeste i siste instans en reguleringsplan som blir gjeldende i Halden kommune. Ikke Jernbaneverket/BaneNor, som mange tror. Hvordan stiller de lokale partiene seg til denne saken, bør derfor bli offentlig kjent. Skal sentrumsområdene hensyntas eller er det andre forhold som teller mer?

Det er stortingsvalg nå i september som innebærer at enten blir regjeringen som vi nå har, sittende i fire nye år, eller så vil vi få en ny regjering. Hvilke partier som nå stiller til valg, vil medvirke til at planprosessene som her er tatt opp, vil bli stoppet og engasjere seg for at all planlagt boligbygging i sentrum kan iverksettes uten opphold.

Hvilket syn den enkelte har og hvilket syn partiet har, burde nå gis til kjenne fra flere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags