"InterCity til Halden kan stå ferdig som opprinnelig planlagt"

Anne Siri Haugen

Anne Siri Haugen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

INNHOGGBane NORs innspill til jernbanens handlingsprogram har vært mye debattert de siste dagene. Vårt innspill som faginstans handler om hvordan kundene kan få mest jernbane for pengene, ikke om planleggingssvikt, manglende bevilgninger, eller at vi ikke er lojale mot politiske beslutninger.

Det kan være flere veier til målet – eller spor. Det vi i Bane NOR har gjort med dette innspillet, er å peke på noen sporvalg som vi mener vil være rasjonelle, effektive og ikke minst - til kundenes beste.

Bakgrunnen er at Bane NOR på bestilling fra Jernbanedirektoratet har levert faglige innspill til et handlingsprogram for jernbanesektoren. Dette skal fastsette hvordan ambisjonene i Nasjonal transportplan (NTP) skal realiseres. Direktoratet behandler nå våre innspill og lager forslag til handlingsprogram som sendes på høring til våren.

Det er bred enighet om at jernbanen skal være sentral for å løse framtidas transportutfordringer, spesielt i de tettest befolkede områdene. Stikkord er flere avganger, kortere reisetid og færre forsinkelser. Vi opplever en historisk satsing på jernbane, og samfunnet har store forventninger til investeringene og de oppgavene som Bane NOR er satt til å løse.

I vårt innspill har vi derfor lagt vekt på en rasjonell og kostnadseffektiv gjennomføring av utbyggingsprosjektene. NTP innebærer at mange prosjekter sluttføres omtrent samtidig. Bane NOR anbefaler heller en jevnere takt i utbyggingen. Det gjør vi hovedsakelig av tre grunner: av hensyn til de reisende, for å få mer jernbane for pengene og for å kunne bygge smartere.

Hvis mange store anlegg skal bygges samtidig, vil kapasiteten hos norske entreprenører og rådgivere vil bli presset. Dette betyr økt risiko for høyere markedspriser og redusert leveransekvalitet.

I dag er Bane NOR godt besatt med dyktige og profesjonelle medarbeidere med kompetanse til å planlegge og bygge framtidas jernbane. En stor «byggetopp» vil kreve en kortsiktig oppbemanning både hos oss og i resten av sektoren, og det blir sterk konkurranse om fagfolkene.

Når nye strekninger skal bygges og kobles sammen med eksisterende spor, må togtrafikken i perioder innstilles. Bane NOR ønsker ikke buss for tog på flere hovedstrekninger samtidig. Dette er krevende å gjennomføre uten uforholdsmessige ulemper for de reisende.

På noen prosjekter har også endrede forutsetninger og kostnadsøkninger kommet fram under planleggingen. Dette gjelder for Østfoldbanen der vi har fått mer kunnskap om grunnforholdene på deler av strekningen. I tillegg har planleggingen tatt lenger tid enn forutsatt. Årsaken til dette er blant annet at vi planlegger vei samtidig med jernbane, både i Fredrikstad og Sarpsborg. Vi utreder også flere alternativer enn det som var forutsatt i tidligere fremdriftsplaner.

Det er viktig oss å fremheve at det ikke er noe som tilsier at vi skal bremse planaktiviteten. For mange av prosjektene er det tvert imot kort tid til vi trenger planvedtak, for å sikre at de er byggeklare i tide. Trasevalg er viktig for grunneiere, og for dem som skal planlegge byutvikling og annen infrastruktur. Dessuten ønsker vi å ha tid til å lete etter løsninger som gir enda mer jernbane for pengene.

I Bane NORs innspill til Handlingsprogram er det ingen endring for strekningen Sarpsborg-Halden. I innspillet vil byggestart være etter 2029 og strekningen kan stå ferdig til Halden i 2034 som beskrevet i NTP.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags