Avgiftsåret 2019

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNår det foretas en gjennomgang av hva som øker av skatter og avgifter i kommunen så kan en bli mere enn overrasket. Det blir gjort til et stort poeng at eiendomsskatten blir redusert fra 5, 75 til 3, 75 promille i 2019 for så å bli justert opp igjen i 2020.

At den enkelte familie med en gjennomsnittsbolig vil betale mindre til kommunen med ca. 2000 kroner i 2019 er bra. Hvis en så tar for seg hva som skjer med alle de andre skattene og avgiftene som kommunen har full frihet til å øke så bør ikke det bli noe som forbigås i stillhet. Det helt generelle er at så å si alle avgiftene økes med noe over 6 % som er det dobbelte av lønns og prisstigningen som skjer i samfunnet. I tillegg til dette så gjøres det en avgiftshopp på mellom 20 til 70 % på avgifter som vi i Pensjonistpartiet har pekt på rammer de med svakest betalingsevne. Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, leie av basseng ved Halden Sykehjem, per time for enkelt personer med ledsager, brukerbetaling barnehager for kost økes maksimalt, slik kan det fortsette over flere sider i det vedtatte gebyrregulativet. Når så kommunen skal betale til de som tar hånd om sine kjære i hjemmet når det gjelder omsorgslønn så er den dårligere pr. time en det helsedirektoratet anbefaler.

Hvorfor er det blitt slik i Halden? Det har i de siste 3 til 5 årene vært overføringer fra sentrale politiske myndigheter som vi få år tilbake bare kunne drømme om. Det har stort sett gått til inndekning av det akkumulerte underskuddet. Det er nå en tilbakelagt historie.

Hvorfor da denne avgiftsøkningen?

Som vi i Pensjonistpartiet nå har pekt på over noe tid så står vi ved et veivalg. Skal politisk nivå følge vedtatt økonomiplan for 2019 til 2022 så vil kommunen i 2022 ha en lånegjeld på over 4000 millioner kroner. Det er en realitet som også rådmann slår fast i sine ulike kommentarer ovenfor politisk nivå. Det er derfor ingen tvil om at skatter/avgifter vil måtte øke ytterligere i årene som kommer.

Det kan dokumenteres med grunnlag i vedtatt økonomiplan så vil rente og avdragsutgiftene for kommunen bli 60 millioner høyere enn de er i 2018 med det nå vedtatte budsjettet for 2019. Det innebærer at det vil bli betalt renter/avdrag på 197 millioner i 2022 ut ifra vedtatt økonomiplan.

Fra 2023 vil også eiendomsskatten som i dag omhandler begrepet «verk og bruk» endres slik at kommunen vil få 15 millioner mindre enn det som det er i dag. Hvis det som her er nevnt gjennomføres så vil kommunen først i 2037 ha en gjeldsgrad som kommunen hadde i 2018. Fra 2022 til 2037 vil kommunen i disse 15 årene så å si ikke kunne ta opp noen lån av størrelse, om gjelda ikke skal øke ytterligere.

Hvorfor dette innlegget i HA? Tidligere har dette blitt påpekt av Pensjonistpartiet, uten at det har skapt noen reaksjon fra de andre partiene i kommunestyret. Pensjonistpartiet vil fortsette å sette søkelyset på dette forholdet i valgåret 2019. Det kan ikke bli slik at de med dårligst betalingsevne skal være med på den kursen som det her er lagt opp til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags