Gå til sidens hovedinnhold

Jeg ser med stor uro på installasjon av nye strømmålere

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er med stor uro jeg ser at smartmålere øyensynlig nå er i ferd med å bli installert i vårt distrikt.

Jeg er meget betenkt og skeptisk til den måten dette prosjektet er blitt lansert, til tross for ganske bombastiske påstander, opplysninger og motstand fra befolkningen i området.

Jeg vil særlig trekke frem innlegg i Halden Arbeiderblad den 23. april v/Halvor Nome.

Her legges det frem opplysninger som Fortum, min strømleverandør i mange år, ganske enkelt må kommentere og avkrefte, f.eks.:

  • 1) «Beregninger foretatt av siv. Ing. innen elektroteknikk og sensor ved ingeniøreksamener, Jostein Ravndal, EMF-Consult AS, har vist at Statens Stråleverns regneeksempel (som nettselskapene viser til) er feil på punkt etter punkt og står til stryk. Han påviser at de «smarte» strømmålere stråler i gjennomsnitt minst 3 ganger kraftigere enn mobiler, ofte mer. Vanlige mennesker har dårlige erfaringer etter at de fikk installert smartmålere. Søvnløshet, hodepine tinnitus, økt hjerterytme, utmattethet, vansker med å tenke, dystestesi (unormal følelse i huden), er bare noen av plagene som rapporteres. Mange opplyser at plagene forsvinner når de fjerner seg fra smartmåleren».
  • 2) «Et annet forhold som ikke kommer frem i nettselskapenes informasjon, er at smartmålere settes opp i et trådløst nettverk (Mesh Net) med 25 eller flere smartmålere som kommuniserer (=sender ikke-ioniserende mikrobølget stråling) til de andre AMSer i nettverket, mellom 70 og 90 ganger i minuttet. Det vil si at hver måler stråler opp mot 5400 ganger i timen og skaper et tilnærmet konstant elektromagnetisk felt med en rekkevidde på mellom 250 og 500 meter (i by) og opp mot 10 kilometer i åpent landskap. Dette for at du skal få «den store fordelen» ved å slippe å lese av måleren hver måned».
  • 3) Stadig flere engasjerer seg i kampen mot installasjon av smartmålerne. Det hevdes at det er grundig dokumentert at det finnes store avvik mellom den offisielle informasjonen og den reelle trussel disse målerne representerer for folkehelsa.

Grete og Eva-Lill hevder de får fysiske plager av elektromagnetisk stråling: – Vi gruer oss til nye strømmålere

Som sagt, jeg forventer at leverandøren av strøm til vår husholdning og mottaker av betaling for tjenestene kan levere gode argumenter for installasjon av smartmålere og dertil tilbakevise og dokumentere at ovenstående 3 punkter fra Halvor Nomes innlegg i Halden Arbeiderblad 23/4-18 ikke er korrekte.

Jeg er klar over at det øyensynlig foreligger et diktat fra myndighetene om disse installasjonene, men jeg forventer at Fortum som aktør i dette markedet har kvalifiserte meninger om saken og våger å gi uttrykk for dem. Forøvrig: vil man bli strømløs om man nekter installasjon?

Kommentarer til denne saken