Gå til sidens hovedinnhold

Demokratiet dør i mørket

Artikkelen er over 2 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikk skal utformes i full åpenhet. De beste politiske løsningene finner man når motstridende politiske oppfatninger brynes mot hverandre i åpenhetens flomlys.  

Jeg reagerer sterkt på Halden Høyres strategi om å stemple de som måtte være uenig med Høyre - som at meningsmotstanderne farer med usannheter og ikke vil Haldens beste.
Tidligere år har kommunestyret i full åpenhet, og med innsyn fra presse og allmennheten, utpekt styremedlemmer til selskaper hvor Halden kommune har eierinteresser. Under ordfører Edquist sin ledelse er dette nå flyttet bort fra kommunestyret – og inn på ordførerens kontor. Uten innsyn fra allmennheten, pressen og store deler av det politiske Halden.

Det undergraver demokratiet og folkestyret. Prosessene er ikke lengre åpne og transparente – det er åpenbart sterkt kritikkverdig at pressen og allmenheten ikke lenger har innsyn. Vi har fremmet forslag om at avgjørelsene skal ut fra ordførerens kontor, og inn i formannskapssalens flomlys. Så langt har Høyre og det såkalte åpenhetspartiet Venstre ikke vært enig med oss.

Når FrPs Henrik Rød påpeker dette paradokset i avisen, omtaler ordføreren det som usannheter. Rød skriver; «Styret i Halden Byutvikling AS er ikke lengre bredt sammensatt. Ordføreren (som alene er generalforsamling og dermed faktisk kan beslutte det meste på vegne av selskapet) valgte nylig å avholde ekstraordinær generalforsamling, hvor de fleste i styret ble kastet.»

Nå er bare Høyre representert i styret. Dette er en realitet, og vil være synlig for alle som ber om innsyn i protokollene fra generalforsamlingen. Beslutningen er tatt av ordføreren – eller på bakrommet i Høyres gruppemøte. Saken er ikke drøftet hverken i kommunestyret eller formannskapet.

Når vi påpeker Haldens politiske valg om å ikke svare på høringen fra myndighetene om utsettelsen av InterCity utbyggingen – stemples vi for å fare med usannheter. Ikke bare av ordføreren, men også av Høyres gruppeleder. Når jeg, i full åpenhet, og gjennom lokalavisens spalter, ber Høyres ledelse og ordføreren om å dokumentere påstandene om at jeg farer med usannheter – da blir de stille.

Jerbanedirektoratet skriver på sine nettsider at det er viktig for dem med innspill, for på den måten bli gjort kjent med synspunkter fra de som berøres av arbeidet deres. Videre skriver de «Det sendast normalt ut ein formell høyringsinvitasjon, men alle interessentar kan gi innspel innan høyringsfristen – også dei som ikkje har vore involvert i utgreiinga på eit tidlegare tidspunkt.»

Under ordfører Edquist sin ledelse har Halden kommune tatt et politisk valg om å ikke engasjere seg i jernbanesaken og svare på høringen. Det er et politisk valg som vi er rykende uenig i. Dette var en særdeles uklok politisk prioritering.

Slik politisk uenighet er selve fundamentet for demokratiet vårt, og beskyttet av grunnlovens ytringsfrihet. Når de mektigste politikerne i Halden og Halden Høyre fremstiller politisk uenighet som at meningsmotstanderne snakker usant, og ikke vil Haldens beste, da er det grunn til å rope varsku.

Demokratiet dør i mørket. Politikk skal utformes i full åpenhet. De beste politiske løsningene finner man når motstridende synspunkt brynes mot hverandre i full åpenhet. Da må også ordføreren og Høyres gruppeleder respektere andre politiske synspunkt, uten å stemple meningsmotstanderne som løgnere som ikke vil Haldens beste.

Kommentarer til denne saken