Isolert sett har vi de siste dagene sett oppkjøringen mot en regjeringskrise som ble avverget i siste øyeblikk ved at justisministeren valgte å tre til side. I et litt større bilde, kan vi si at norsk politikk og det norske ordskiftet mistet uskylden disse dagene i mars. Det var noe som brast, de neste ukene og månedene vil vise om vi klarer å beholde viktige kvaliteter ved det norske demokratiet og et anstendig offentlig ordskifte. Statsråder pleier å gå av med en hyllest til det norske demokratiet.

Avtroppende justisminister Listhaug valgte å gå av med en kraftsalve om at hun aldri hadde sett så mye ondskap i Norge som denne siste uka – før hun fortsatte med karakteristikker av den politiske opposisjonen som savner sidestykke i norsk politisk ordskifte. Avtroppende justisminister Listhaug har stått foran alle landets mikrofoner, og fått forsidene i alle landets aviser – og mener samtidig at hun er fratatt ytringsfriheten.

En tilnærmet samlet norsk offentlighet har slått tilbake og sagt at dette selvsagt ikke stemmer – men hun har rett i at hun er blitt motsagt. Nettopp dette er en viktig verdi i den vestlige verden og i demokratiet vårt, at mindretallet kan ta til motmæle når de som sitter med makta uttaler seg.

Som folkevalgte må vi igjen reflektere over at hva vi sier, hvordan vi sier det – og hvilke fiendebilder vi bidrar til å dyrke. Som folkevalgte har vi et særlig ansvar for hvordan vi uttaler oss, det mannen i gata kan si på bryggekanten eller på puben – trenger ikke vi å si fra de talerstolene vi har til rådighet.

Så må vi heller ikke slippe av syne at det er sterke strømninger som nå er satt i bevegelse, farlige strømninger vil mange si. Vi må ikke bli så forsiktige, at vi lar være å ta til motmæle – eller stå opp for det som er viktige norske verdier. Åpenhet, raushet, respekt – og et offentlig ordskifte hvor vi i fellesskap leter etter det som forener oss, istedenfor det som splitter oss. Jeg ønsker meg et større «vi», fremfor et tydeligere «dem og oss». Her har vi alle et felles ansvar.

Arve Sigmundstad, gruppeleder Halden Arbeiderparti