Det er riktig som Sverre Stang skriver i sin Signert «Vorter på på nesen» torsdag – Arbeiderpartiet har ment, og mener fremdeles at sentrumsplanen bør rulleres snarest.

Det ble gjort et godt arbeid med å utarbeide utkast til sentrumsplan, det var brede involveringsprosesser og stort engasjement. Likevel klarte man ikke i forrige kommunestyreperiode å samle flertall om planen, og den havnet i en skuff.

Da sittende kommunestyre etter påtrykk fra undertegnede fikk sentrumsplanen til behandling, ble planen sendt på et par strafferunder med nye tilleggsutredninger. Alt dette skjedde så vidt jeg husker enstemmig. I sluttspurten ble det politiske flertallet overivrig, det gikk for fort – og da saken skulle opp til endelig behandling, fikk vi som formannskap og kommunestyre bare timer på oss på å lese gjennom og behandle den endelige planen i våre partigrupper.

 

Allerede den gang advarte vi mot at sluttbehandlingen av planen kom til å hefte ved planen, fram til den eventuelt ble rullert – og Arbeiderpartiet stemte til slutt mot sentrumsplanen. Vi kunne ikke stå inne for det hastverksarbeidet som ble presentert i siste runde.

Så når jeg nå har gjentatt budskapet vårt om at planen bør rulleres så fort som mulig, da er ikke dette et nytt standpunkt fra Arbeiderpartiet – og det er heller ikke mer mystisk at vi mener planen ble skjemmet av behandlingen i siste runde.

Når Stang framstiller dette som at undertegnede skal ha skumle motiver, og videre stiller spørsmål ved hva som driver meg ... Vel, jeg vet nesten ikke hva mer jeg skal si.

Det må være mulig også i Halden å ha en politisk debatt, eller være saklig uenig – uten å gå seg bort i skumle motiver eller konspirasjoner.