Vokser Halden og Aremark sammen?

Arve Sigmundstad

Arve Sigmundstad

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDet var et interessant folkemøte i Aremark vedrørende kommunereformen, og rådmennenes nye innspill vedrørende inntektssystemet brakte ny spenning inn i debatten. Tallmaterialet er nok en gang endret, i negativ forstand for Halden – i positiv forstand for Aremark.

Jeg er bondesønn fra en liten bygd på Vestlandet. Vi var 10 elever i klassen, på en skole med godt under 100 elever. Skolen, som også var idrettshall, grendehus, barnehage, skytebane og bibliotek – var samlingspunktet i bygda.

Jeg forstår aremarkingenes usikkerhet, og deler frustrasjonen over en regjering som vil bruke inntektssystemet som et virkemiddel for å drive gjennom en kommunereform. Da er det en legitim debatt om hvor mye frivillighet som ligger i reformen.

Under folkemøtet var det to sentrale spørsmål som jeg forstår at man i Aremark strever med.

Det første handler om tillit, kan aremarkingene ha tillit til at et nytt felles kommunestyre vil ivareta Aremarks interesser?

Et kommunestyre vil alltid gjøre det de kan for å ivareta kommunens og innbyggernes interesser. Innbyggerne forventer, og skal ha, et godt tilbud av velferdstjenester, infrastruktur, skole, helse – og ikke minst – arbeidsplasser.

Ingen kan i dag svare på hvordan Aremark vil bli ivaretatt, eller se ut en gang etter 2030. Det er lett å glemme at vi nå snakker om en kommunesammenslåing som ikke skal effektueres før 2023, med en påfølgende åtte års overgangsordning.

Vi vedtar programmer og stiller til valg – i fireårs sykluser. 2031 er 15 år fram i tid. Det er vanskelig å gi garantier i dag, for hvordan partiprogrammene skal se ut om 15 år.

For neste valgperiode – skal det nok en gang på demokratisk vis utmeisles et nytt partiprogram for Halden Ap.

Ingen kan i dag forskuttere hvilke saker som vinner fram i debatten på et møte hvor dette programmet skal vedtas. Det er nærmere tre år til – mye kan ha endret seg på denne tiden.

Det andre opplevde jeg som et direkte spørsmål, vil DU jobbe for å ivareta Aremark sine interesser i en eventuell ny kommune?

Til det må jeg svare et ubetinget JA.

Jeg vil jobbe for å ivareta Aremark sine interesser i en eventuell ny kommune. Akkurat som jeg vil jobbe for å ivareta interessene til ALLE innbyggerne i en ny kommune.

Det er utarbeidet et utkast til en intensjonsavtale. Den vil danne grunnlaget for jobben rådmennene nå starter.

Tall skal kvalitetssikres, beregninger og framskrivninger skal gjøres – det skal lages et faktagrunnlag som beskriver de ulike alternativene. De ansatte skal involveres i prosessen, lag og foreninger skal involveres, og innbyggerne må både involveres og høres.

Når alt dette er gjort, vil vi forhåpentligvis få et nytt dokument på bordet. Et dokument som er kvalitetssikret gjennom bred involvering, og en faglig kompetent stab hos både rådmannen i Halden og rådmannen i Aremark.

I Halden vil vi involvere partiorganisasjonen vår, og vi vil invitere til felles møter mellom Halden Arbeiderparti og Aremark Arbeiderparti. Jeg håper og tror at dette er en sak hvor Halden og Aremark Arbeiderparti vil stå sammen og finne felles løsninger.

Slik jeg kjenner Arbeiderpartiet i Halden, vil det være viktig for oss å lytte til hva Arbeiderpartiet i Aremark mener – deres stemme vil veie tungt når vi etter hvert skal ta en endelig avgjørelse.

Men dette ligger et stykke fram, nå handler det mest om å lytte til hva innbyggerne mener – og det handler om å gi rådmennene våre anledning til å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags