– En annen kurs for Halden ER mulig

NY KURS: Arve Sigmundstad og Kisrti Brække Myrli mener det er mulig å gi Halden en ny og bedre kurs.

NY KURS: Arve Sigmundstad og Kisrti Brække Myrli mener det er mulig å gi Halden en ny og bedre kurs.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDen økonomiske situasjonen i Halden kommune er alvorlig. Det sittende regimet har ikke evnet å ta de nødvendige grepene om driftsutgiftene, omstillingen av Halden er ikke kommet ordentlig i gang.

Vi har sett generelle kutt innenfor helse og omsorg, i året som kommer er det skole og de små som står for tur.

Vi har forståelse for at vi som største opposisjonsparti utfordres på våre økonomiske løsninger, og på vår økonomiske politikk.

Vårt mål er at Halden skal være en by med små forskjeller og like muligheter for alle.

For å få det til må vi styre økonomien på en ansvarlig måte. Alle partier må bidra konstruktivt – og gamle kjepphester må legges til side. Vi ønsker å bidra til å sette fart i byen vår igjen.

Vi kan ikke love skattekutt i Halden før barn, eldre og vanskeligstilte har fått de tjenestene de fortjener.

Vi vil se om det er mulig å få til en mer sosial profil på skatte og avgiftsnivået i Halden, og vi vil ta initiativ til å reise debatten om en økning av eiendomsskatten.

Ikke fordi vi vil gjøre det vanskeligere for folk flest, men fordi det i en overgangsfase er behov for disse ressursene for å omstille Halden.

Vi må skape før vi kan dele. Gjennom økt aktivitet og flere arbeidsplasser vil det bli større inntekter til kommunen – utgiftene til sosialhjelp vil gå ned.

Regjeringen har inntatt en «vente-og-se»-holdning til den økende arbeidsledigheten. Posisjonen i Halden synes ikke å ha noen nærings- og sysselsettingspolitikk.

Innovasjon og bedriftsetablering skal skje i næringslivet. Som kommune og folkevalgte må vi være aktive tilretteleggere, ikke passive tilskuere.

Vi vil derfor ta initiativ til å starte arbeidet med en tiltakspakke for et seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping i Halden. Dette vil bidra til å styrke den seriøse delen av næringslivet.

Vi vil fortsette å bygge Halden, både ny skole på Idd, sentrumsskole og idrettsanlegg må inngå i denne satsingen.

Vi trenger en visjon for videre vekst i Halden, vi vil derfor invitere til et bredt samarbeid for å få utarbeidet en nærings og sysselsettingsplan for Halden de neste 20 årene.

Får vi hjulene i gang på nye områder, bidrar vi ikke bare til at flere kommer i jobb, men også til økt skatteinngang for fellesskapet.

Vi ønsker et tettere samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner i kommunen. Det tror vi vil gi både bedre kvalitet og besparelser.

Det har vært frustrasjon blant de ansatte fordi de ikke blir hørt når de foreslår gode og viktige omstillingstiltak som vil både forbedre kvaliteten og forhindre sløsing av tid og penger.

I tillegg sliter de mange dyktige ansatte med de såkalte tidstyvene, enten det er unødvendig rapportering eller manglende fullmakter til å organisere arbeidet på en god måte.

Vi vil be om at det igangsettes et arbeid med å identifisere tidstyver og delegere fullmakter i alle sektorer, slik at ansatte i Halden kommune kan få tid og tillit til å konsentrere seg om det som er viktigst; gode tjenester til haldenserne.

Arbeiderpartiet er for salg av kommunale eiendommer der det er fornuftig. Slike salg vil kunne redusere gjelda, og bidra til å gi oss den økonomiske friheten og handlingsrommet vi nå savner.

Men vi er mot salg av rene ideologiske årsaker, eller rett og slett å selge høns i regnvær.

Vi er positiv til å frigjøre oss fra langsiktige leieavtaler inngått med Halden kommunale pensjonskasse, selv om dette i en overgangsfase vil bety at vi må kjøpe bygningsmassen tilbake til en høyere kostnad enn hva vi solgte for.

Vi vil igangsette arbeidet med å klargjøre kommunale tomter. Selv om dette er salg som skal gjennomføres etter selvkostprinsippet er dette også noe som vil bidra både til økonomisk aktivitet og en positiv vekst i kommunens økonomi.

På samme måte vil vi frigjøre Mølen, og starte arbeidet med å utvikle denne delen av byen.

Haldenserne har forventninger om at vi leverer gode tjenester. Derfor må vi styre kommunen på en ansvarlig måte. Men regjeringen må også stille opp når skatteinntektene svikter.

Uansett hvem som sitter i regjering må vi kunne forvente at staten bidrar til at tilbudet til barn og eldre ikke svinger opp og ned avhengig av konjunkturendringer.

Til slutt: Ansvarlig økonomisk styring betyr å prioritere. Vi kan ikke love gull og grønne skoger i en krevende tid for Halden, etter et blått styre som har satt utviklingen av Halden på vent.

Men ett løfte gir vi; Vi vil gjøre det vi kan for å skjerme de som trenger fellesskapet mest. Det ligger i Arbeiderpartiets verdigrunnlag at alle skal med.

Vi vil bruke de store pengene på menneskene. Løfte sentrum, og skape ny optimisme i byen. Et levende pulserende sentrum, er et gode for hele kommunen, og et viktig virkemiddel for å skape vekst og utvikling.

I dag styres Halden av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet. Vi vil bruke de neste årene på å fremme våre forslag, og vise våre løsninger.

På denne måten vil vi vise at det finnes et alternativ til den politikken som føres i dag. Vi er klar til å ta ansvar for et Halden som trenger ny kurs.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags