– Det er ikke godt nok, her har det sviktet i Halden kommune

REAGERER: Arve Sigmundstad er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Halden.

REAGERER: Arve Sigmundstad er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Halden. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

YTRINGDa Jernbanedirektoratet i vår foreslo å utsette jernbaneutbyggingen til Halden nok en gang, skapte dette sterke reaksjoner. Selv har jeg tatt opp saken både fra Stortingets talerstol, og i flere brev til samferdselsminister Solvik-Olsen. Den politiske ledelsen i Halden sitter musestille.

Når jernbaneutbyggingen nok en gang utsettes, vil store sentrumsområder i Halden være båndlagt på ubestemt tid – mens Halden kobles av utbyggingen som skal binde Østlandet sammen.

Arbeiderpartiet har i tre år bedt det politiske Halden samle seg, avgi en felles uttalelse – og i fellesskap legge en strategi for hvordan vi kan jobbe målrettet mot den ansvarlige statsråden og regjeringen som kollektiv. Dette er så langt avslått fra Haldens politiske ledelse.

Da en tverrpolitisk delegasjon fra Halden reiste inn til Oslo for å ta opp saken med Østfoldbenken, valgte den politiske ledelsen i Halden å ikke delta. Selvsagt gjør dette noe med Haldens politiske tyngde når vi ikke engang overfor Østfoldbenken kan vise at et samlet Halden står bak kravet om fremdrift, og avklaringer på båndlagte areal.

Arbeiderpartiet har gjentatte ganger bedt om å få satt jernbaneutbyggingen på det politiske sakskartet, slik at vi sammen kan fatte vedtak om denne utbyggingen som er helt sentralt for utviklingen av Halden. Det har vært en lang vei å gå, før ordføreren endelig denne våren satte saken på sakskartet til formannskap og kommunestyret.

Men da bare som en muntlig orienteringssak – uten noen som helst form for saksforberedelse eller sakspapirer. Det var med andre ord ikke mulig å fatte vedtak i saken, og det var heller ikke mulig å drøfte saken med et felles faktagrunnlag – rent bortsett fra ordførerens muntlige redegjørelse.

Nå kommer nyheten om at Halden ikke en gang har svart på, eller gitt innspill til Jernbanedirektoratets forslag om å utsette jernbaneutbyggingen. Det er nesten så man ikke kan tro det man leser. Halden valgte å ikke svare.

I våre nabobyer som Sarpsborg og Fredrikstad er dette saker som er drøftet i formannskap og kommunestyrer, og det er fattet politiske vedtak. I våre nabobyer føler de avmakt og frustrasjon og uttrykker det klart og tydelig i sine høringssvar til myndighetene. Halden valgte å ikke svare.

Når Solvik-Olsen tar den endelige avgjørelsen om utsettelse av utbyggingen til Halden, kan han i det minste se gjennom høringssvarene sine og si at «Halden, de er sikkert enig med meg i utsettelsen – for de har jo ikke sendt noe høringssvar og bedt meg holde fremdriften».

Det er ikke godt nok, her har det sviktet i Halden kommune. Selvsagt er dette en sak som skulle vært satt på sakskartet, vi skulle fattet krystallklare vedtak – og vi skulle fortalt samferdselsminister Solvik-Olsen og regjeringen at vi ikke finner oss i at jernbaneutbyggingen nå skyves ut i tåka uten noen klar ide om når avklaringene for Halden sin del skal komme.

Når partitaktiske hensyn og redselen for å si noe som helst som kan oppfattes som kritikk av den sittende regjeringen blir viktigere enn hensynet til det lokalsamfunnet vi er valgt for å representere – da er det på tide å si at nok er nok. Dette er ikke godt nok, hverken fra regjeringen eller den politiske ledelsen i Halden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags