Mistanken om at Høyre leser våre budsjettforslag som fanden leser sin bibel, er styrket etter innlegget fra Høyres gruppeleder Fredrik Holm.

Les også

– Tviler på grunn av ny idrettshall på Os

 

Først, vi er glade for at Høyre støtter oss i arbeidet med å få etablert en ny sentrumsskole med tilhørende idrettsfasiliteter. Her er det ikke behov for å slå inn flere åpne dører, la oss heller komme i gang med å faktisk bygge skolen og idrettshallen.  

Høsten 2015 la vi frem et budsjett hvor vi ba kommunen rydde opp. Penger bevilget til idrettslagene Kvik Halden og Berg IL var holdt tilbake, slik kan vi ikke ha det. Dette har vi tatt opp flere ganger, senest i vårt budsjett høsten 2016, da vi foreslo:

- Rådmannen bes gå i dialog med Berg IL og Kvik Halden for å finne gode løsninger og få avsluttet prosjekter som tidligere er igangsatt og forskuttert av idrettslagene (...).

 

Høyre stemte mot forslaget vårt både i 2015 og i 2016. At vi minner om det nå, mener altså Høyres gruppeleder er kortsiktig og billig populisme – etter innfallsmetoden. Det står for Fredrik Holm sin regning, vi tror han ville være tjent med å styre unna slike karakteristikker.

I vårt budsjett for 2017 foreslo vi å bevilge midler til en utvidelse av hallkapasiteten i Tistedal – og når tippemidlene skulle fordeles prioriterte vi TTIF og deres hallprosjekt. Vi tapte avstemmingen mot Høyre og posisjonen, som heller ville prioritere Ro-klubben på Sør-Halden.

Høyre styrer Halden og gjør sine valg, det er deres privilegium. Vårt standpunkt står fast – vi mener TTIF burde vært prioritert som nummer to, etter prosjektet på Os. Det er ikke populisme etter innfallsmetoden, det er å stå fast på en politisk prioritering – det er å stå opp for barne- og breddeidretten i byen vår. At Fredrik Holm og partiet hans prioriterte Ro-klubben foran TTIF og utvidelse av hallen skal jeg unnlate å karakterisere.

Når det gjelder håndballen, tok vi før jul opp den alvorlige situasjonen for Halden Håndballklubb, både i en forespørsel i kommunestyret – og deretter i et eget brev til ordfører og de andre gruppelederne. Det politiske flertallet ville ikke sette opp en sak til politisk behandling, nå vi kjenner fasiten. Klubben gikk konkurs. Rådmannen foreslår nå å gi støtte til etableringen av en ny klubb, det tror vi er en god løsning når situasjonen er som den er.

Men min kommentar om sviket mot idretten, frivilligheten og barna våre, det handler ikke om det kortsiktige – men de langsiktige konsekvensene av den politikken som nå føres.

Les også

«Sviket mot idretten»

 

Halden har vært byen med det store hjertet, idrettsbevegelsen, arbeiderbevegelsen og frivilligheten. Hyttene ved Ormtjern, Erte, Høiås, Venås – og Arbeidersamfunnet. Vi har en lang og stolt historie. Vi har tatt store løft sammen, det offentlige, private og frivilligheten.

Det som er bygget opp gjennom generasjoner, er i ferd med å forvitre. Ikke bare utarmes skolen til barna våre, også idretten og frivilligheten rammes.  Vi er bekymret for hva dette gjør med byen vår i et lengre perspektiv. Det er som kjent mye raskere å rive ned, enn å bygge opp. Det burde bekymre flere – også i verdikonservative Høyre.