«Barnas beste må legges til grunn for Os-prosjektet»

Arve Sigmundstad er gruppeleder i Halden Arbeiderparti.

Arve Sigmundstad er gruppeleder i Halden Arbeiderparti. Foto:

Av

For oss er det en forutsetning at forholdet til barnas beste legges til grunn for hele Os-prosjektet.

DEL

Meninger

Jeg flyttet til Halden for 15 år siden, og har i flere sammenhenger sagt at det var i Halden jeg ble voksen. Halden har en rekke gode kvaliteter, kvaliteter haldenserne dyrker og liker å fortelle om.

Men det er også kvaliteter ved haldensamfunnet det er verdt å stoppe opp ved, og reflektere over. Utdanningsnivået er lavt, sysselsettingen er lav – og mens resten av Østfold vokser, faller folketallet i Halden.

Andelen unge uføre i Østfold er urovekkende høyt, så også i Halden. Det er flere som pendler ut av Halden, enn inn til Halden – og det bygges knapt nye boliger. Jernbaneutbyggingen til Halden er satt på vent, og kontrollutvalget er bedt om å vurdere tjenestebilbudet og skolen vår holder lovens minstestandarder.

Skal vi lykkes med målsettingene våre om å sette arbeid, kunnskap og klima i fokus må vi både jobbe med fortetting og byutvikling. Det må rett og slett bygges flere boliger som folk har lyst og råd til å bo i – og vi må dyrke fram tiltak som bidrar til aktivitet og arbeidsplasser i sentrum.

Men kanskje det aller viktigste vi kan gjøre, er å satse på barna våre og skolen vår. I Arbeiderpartiet tror vi at et nytt nærmiljøsenter på Os, med skole, idrettsanlegg, svømmehall, bibliotek og kino vil være et viktig grep for å øke Haldens attraktivitet. Men viktigst av alt, vi tror dette vil være med å bidra til at vi kan gi barna våre et enda bedre tilbud – og en enda bedre skole.

I disse dager går høringsfristen på reguleringsplanen for Os området ut. Det blir spennende å se hvilke høringsinnspill som er kommet inn, og det blir enda mer spennende å se hvordan prosjektet kan tilpasses for å ta høyde for innspillene.

Arbeiderpartiet har vært en forkjemper for Os prosjektet, og vi er en av garantistene for å ta prosjektet i mål. Samtidig er vi opptatt av at Os prosjektet skal gjennomføres på en måte som sikrer at prosjektets målsettinger imøtekommes gjennom planleggingen.

For oss er det en forutsetning at forholdet til barnas beste legges til grunn for hele prosjektet, og at de pedagogiske og idrettsfaglige sidene realiseres på en god måte. Det er viktig at risikoen er lav, slik at de økonomiske rammene overholdes – og at de arkitektoniske løsningene muliggjøres gjennom en helhetlig prosjektering.

Vår målsetting er at Os prosjektet skal gi elevene i sentrum en god skole, at byen skal få en ny møteplass – og at idretten i Halden skal få et moderne anlegg.

Det tror vi er mulig gjennom dette prosjektet. Vi tror Os prosjektet vil være viktig for utviklingen av byen vår, viktig for barna våre – og for skolen vår.

Mener vi alvor med å si at i Halden skal arbeid, kunnskap og klima være viktigst – så trenger vi slike prosjekter som dette. Slik bygger vi framtida – sammen.

Arve Sigmundstad er gruppeleder for Arbeiderpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags