Nasjonal kontroll over naturressursene

SIER NEI: Arve Sigmundstad sier nei til ACER. Foto: Hans Petter Wille

SIER NEI: Arve Sigmundstad sier nei til ACER. Foto: Hans Petter Wille Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

FRITT ORDNorge er Europas største vannkraftprodusent og vi har historisk sett vært selvforsynt med strøm. En evigvarende og fornybar naturressurs. Vannkraft har vært viktig for industriutbygging, sysselsetting, velstandsutvikling og nasjonsbygging.

Gjennom sosialdemokratiet har vi forvaltet naturressursene, enten det er vannkraft, olje eller gass, på en måte som kommer fellesskapet til gode. Hele tiden under nasjonal og demokratisk kontroll.

Dette er noe av bakteppet når jeg i dag ikke kan anbefale regjeringens om å binde Norge til EUs energibyrå (Acer), slik at EU får mer makt over norsk energipolitikk.

Skulle vi i dag tilslutte oss Acer,
vil vi bli endel av en energiunion der stadig mer av politikken avgjøres overnasjonalt. Vi mister dermed nasjonal styring og kontroll. Norsk kraft og energipolitikk er alt for sentral til at vi kan avgi mer makt til EU på dette området.

Norge har hatt utenlandskabler for kraft siden sekstitallet, og for over 20 år siden ble det etablert et felles kraftmarked i Norge og Sverige. Det skal heller ikke stikkes under en stol at EU er en viktig handelspartner innenfor energifeltet. Det peker i retning av at Norge kan være tjent med å være endel av det europeiske energimarkedet.

Det er også verdt å merke seg at EU har ambisjoner innenfor klima og miljø, hvor både norsk gass og norsk vannkraft inngår som viktige bestanddeler.

Det må likevel ligge noen absolutter til grunn før vi går videre med denne saken. Det må være nasjonal politisk kontroll over Norges energiressurser, eierskapet til norske vannkraftressurser må ligge fast, og det er kun norske myndigheter som skal kunne fatte beslutninger om bygging av utenlandskabler.

Dette er viktig for at vi fortsatt skal kunne bruke våre fornybare naturressurser, og vannkraften spesielt, til industribygging, sysselsetting, velstandsutvikling og nasjonsbygging.

Det siste punktet handler om legitimitet til de politiske beslutningsprosessene, og om åpenhet rundt EU spørsmålet. Det norske folk har to ganger sagt nei til medlemskap i EU, en sterk grasrotbevegelse har reist seg i kampen mot Acer.

Skal det politiske Norge ha legitimitet i befolkningen kan ikke denne type spørsmål bankes gjennom uten brede involveringsprosesser – og i enhver sak om å avgi makt og myndighet til EU må det vises aktsomhet. Folket har sagt nei, to ganger.

Så må det gjerne reises en ny EU debatt, men inntil det skjer – må vi legge til grunn at folket har sagt nei.

Derfor sier jeg også nei til regjeringens forslag om at Norge skal tilslutte seg Acer – EUs energibyrå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags