Kommunevalget i Aremark er et verdivalg !

Av
DEL

FRITT ORDPer Ivar Thomasrud stiller spørsmålet, Aremark – Kommunevalg 2019 – et verdivalg?

Jeg stiller meg fult å helt bak det han skriver i sitt innlegg. Det er ikke likegyldig om vi bor i en storkommune som heter Halden eller i en egen kommune som heter Aremark der vi selv kan bestemme over vår egen fremtid.

Det viser seg gang på gang at størst er ikke best.

Thomasrud skriver at de har moderpartiet i ryggen når det gjelder kommunesammenslåing, da kan jeg forsikre innbyggerne i Aremark, at det har også Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet vil føre en politikk for vekst og utvikling i hele Norge. Vi vil legge til rette for at det skapes arbeidsplasser over hele landet og at alle norske kommuner har gode skoler, trygg eldreomsorg og kvalitet i helsetjenestene for innbyggerne sine. Alle skal ha de samme mulighetene til å leve gode liv.

Arbeiderpartiet har et utvetydig mål at politikken skal sørge for at folk fortsatt kan leve like gode liv i både by og bygd. Norge skal fortsatt være et nasjonalt fellesskap der folk i alle deler av landet, og alle typer lokalsamfunn, opplever respekt og medbestemmelse i samfunnsutviklingen.

Sammenslåing av både kommuner og fylker skal baseres på frivillighet.

Aremark hadde f.eks med Arbeiderpartiets alternative budsjett fått i underkant av 1 million kroner mer i overføringer i 2019 enn det regjeringens ga i sitt vedtatte budsjett.

Det er jo også betryggende å høre at dersom det skulle bli en tvungen kommunesammenslåing at også Senterpartiet er opptatt av at andre ikke skal styre Aremarks fremtid, selv om deres ordfører kandidat ga uttrykk for noe helt annet i HA.

Sitat : Hvis målet derimot er en styrt avvikling av kommunen over tid, så trenger vi ikke en ordfører på heltid. Da trenger vi ikke en ordfører på halvtid heller, slik som Høyre foreslår. Da holder det med en ordfører på 20 prosent som leder kommunestyret.

Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags