Tusen takk Aremarkinger!

Ut på husbesøk

Ut på husbesøk Foto:

Av

Vi er helt nye i politikken og trenger å lytte til hva lokalbefolkningen er opptatt av. De siste 2 ukene har vi gått på husbesøk rundt i bygda, og truffet utrolig mange positive og engasjerte Aremarkinger!

DEL

MeningerTusen takk for måten dere har møtt oss på, og for mange gode innspill og interessante samtaler. Dere har gitt oss masse inspirasjon og troen på at sammen kan vi få det til. Som politikere er vi avhengig av å lytte, lære og høre hva den enkelte innbygger tenker og mener. Vi har møtt mange flotte, engasjerte innbyggere som er ansatt eller brukere av barnehagen, skolen, helsetjenester, eldreomsorgen, kommuneadministrasjonen og næringslivet - takk for ærlighet, frustrasjon, inspirasjon og gode samtaler.

Dere har gitt oss verdifulle ideer og innspill vi tar med videre i det politiske arbeidet. Eksempler på det er:

 • hvordan vi kan bli bedre på å legge til rette og stimulere til næringsvirksomhet. - ta vare på de som vil skape noe
 • viktigheten av god infrastruktur
 • hva som er viktig for barnehagen framover
 • rekruttering og ansettelsespolitikken i kommunen
 • seniorpolitikk
 • hva de eldre er opptatt av ift. omsorgsboliger
 • frivilligheten og samholdet i bygda
 • at det må jobbes med å skape et godt samarbeidsklima fra toppen og nedover i
 • organisasjonen for å få en velfungerende kommune
 • tomter og boligbygging – forslag til stimuleringspakker
 • at ordføreren må være en ordfører for alle innbyggerne, og ikke bare for en ensartet gruppe

Flere av dere vi har snakket med har jo et brennende engasjement for bygda vår, og har hatt lyst til å bli med i politikken - ikke noe å lure på - dere er hjertelig velkommen! Vi trenger mange gode krefter som kan bidra til å bygge framtidas Aremark.

Det å banke på dører og møte innbyggere på hjemmebanen har vært en helt ny erfaring for oss - og utrolig hyggelig! Tusen takk for en lærerik turné! Til dere som ikke var hjemme eller som vi ikke rakk innom – har du / dere noe på hjertet – så ikke nøl med å ta kontakt! Vår viktigste oppgave som folkevalgte er å lytte til folket – både før og ikke minst - etter valget!

Artikkeltags