Halden kommunes budsjett for 2018 - til beste for kommunens innbyggere?

EGET BUDSJETTFORSLAG: Per Kristian Dahl og Annette Farmann er uavhengige representanter i kommunestyret og la fram sitt eget budsjettforslag i formannskapet. 14. desember

EGET BUDSJETTFORSLAG: Per Kristian Dahl og Annette Farmann er uavhengige representanter i kommunestyret og la fram sitt eget budsjettforslag i formannskapet. 14. desember Foto:

Av
DEL

MeningerDet er fra flere hold gitt tilbakemeldinger til oss som har fristilt oss i kommunestyret, om at det savnes en politikk som ivaretar flere områder som befolkningen er opptatt av.

Budsjettforslaget fra oss som ble fremmet i formannskapet, har derfor lagt til grunn og hensynstatt et langt bredere og allsidig tilbud ovenfor befolkningen enn de øvrige budsjettene slik vi ser det.

Hvis vi som kommune ikke har orden på eldreomsorgen, undervisning, kulturområdet og kirken, så gjør vi som politikere ikke jobben vår, slik vi ser det. Det er sosialdemokratiske verdier som vi mener må langt sterkere ivaretas når Halden kommunes budsjett for 2018 skal vedtas i kommunestyret 14. desember.

Vi må derfor nå komme i gang med følgende tiltak som vi også påpeker i vårt budsjettforslag:

  • Redusere avgiftstrykket og eiendomsskatten overfor innbyggerne i Halden og utarbeidelse av en plan for gjennomførelse av det.
  • Redusere kommunens låneopptak. Halden kommune er på vei inn i en gjeldssituasjon som vil overstige 3000 millioner ved årsskiftet 2018/2019 hvis vi ikke besinner oss.
  • Økte ressurser til Helse og omsorg i kommunen må på plass og tiden er inne for å ansette et brukerombud.
  • Gi støtte til foreninger innenfor idrettsliv og foreninger for øvrig. Kulturpolitiske tiltak til ungdom og foreninger.
  • Kirken i Halden må få en økning av tilskuddet med nærmere 35% i forhold til rådmannens forslag fra i underkant av 12 millioner kroner til 16 millioner kroner som er helt nødvendig.
  • Næringspolitiske tiltak med særlig vekt på Remmen området og utbygging ved E6.

En av de største utfordringene som Halden kommune nå står ovenfor, er tomte- og boligpolitikken. Den sosiale boligbyggingen i Halden kommune må gjenreises.

Halden kommune skal igjen bli en aktiv utvikler av tomter og boliger slik at vi snur den negative trenden som dessverre har kommet i den siste tiden når det gjelder befolkningsutvikling. Skal man få kjøpt seg en tomt her i kommunen nå, så er prisene blitt så høye at det er vanskelig for unge i etableringsfasen å få seg en bolig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags