1+1 = et bedre Halden?

HALDEN AP: Annette Farmann.

HALDEN AP: Annette Farmann.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Aremark er blitt satt i en posisjon litt imellom barken og veden i forbindelse med det nye inntektssystemet. Det er helt forståelig at dette er et vanskelig valg å ta for Aremark sin befolkning. Skal de fortsatt bestå som en selvstendig kommune med reduserte statlige inntekter? Eller velge å slå seg sammen til en storkommune med Halden.

Det nye inntektssystemet fra regjeringen legger opp til at det vil bli vanskeligere for Aremark å stå alene i framtida, og på en måte dessverre tvinger dem litt til å bli en del av Halden kommune.

I den sammenheng har det vært åpne folkemøter i Aremark hvor befolkningen har kunnet gi sin mening og stilt spørsmål til kommunens framtid, dette vil også bli gjort i Halden i nærmeste framtid.

Det er viktig for meg å presisere at i dette leserinnlegget snakker jeg kun ut ifra eget synspunkt og min egen oppfatning av prosessen i en eventuell sammenslåingen av Halden og Aremark.

Les også:

Jeg har selv sittet i forhandlingsutvalget opprettet av kommunestyret for å få til et forslag til avtale ved en eventuell sammenslåing. Jeg mener at det har vært en god og demokratisk prosess med godt samarbeid som var preget av gjensidig forståelse og respekt i forhandlingene. Det viktigste her er at en eventuell sammenslåing skal foregå frivillig fra begge parter.

Aremark er en kommune med lave innbyggertall, det er dette som straffer dem i det nye inntektssystemet. Jeg synes det er viktig at økonomiske forutsetninger og konsekvenser utredes nå for begge kommunene av administrasjon og rådmenn. På denne måten vet begge kommunene sin befolkning hva de går til og konsekvenser ved en eventuell sammenslåing. Men jeg synes ikke økonomi alene skal være avgjørende for resultatet. Vi er jo nå to gode naboer, og Aremark kjøper allerede en del tjenester av Halden kommune. Vi har allerede et godt samarbeid på flere områder.

Uansett utfall fra denne utredningen vil jeg ønske Aremark velkommen om de ønsker sammenslåing. Om vi slår oss sammen, er det ikke snakk om «mitt eller ditt», men «vårt». Vi blir da en felles kommune. Det går for tiden også mot en eventuell regionssammenslåing av fylkene i landet, og derfor blir det naturlig for meg at også vi bygger en større og mer innflytelsesrik kommune.

På folkemøtet i Aremark 28/4-16, ble det stilt spørsmål ved om Aremark kom til å få beholde viktige tjeneste tilbud som skole og aldershjem. Jeg snakker fortsatt kun ut fra eget personlig ståsted, og jeg vil jobbe for å overholde intensjonsavtalen i størst mulig grad, om jeg fortsatt sitter som folkevalgt ved en eventuell sammenslåing.

Nå har det alltid vært slik at tilbud og etterspørsel henger sammen. Å opprettholde folketallet i Aremark vil også være nøkkelord for å opprettholde tjenestetilbudet. Befolkningsgrunnlaget vil alltid legges til grunn for om tjenester kan ytes og opprettholdes på sikt. Så min oppfordring til Aremark må være: Stå på! Fortsett å invitere folk til å bosette seg hos dere, former dere og integrer befolkningen i årene som kommer.

For Haldens befolkning håper jeg på godt engasjement i saken fram til avgjørelsen tas 1. juli 2016.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags