Rovviltnemndene besluttet i høst å ta ut totalt 47 ulver fortrinnsvis i ulveflokkene i Hedmark. Beslutningen var et resultat av et ulveforlik på Stortinget mellom partiene Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og MDG, som ble enige om et bestandsmål på fire–seks ynglende flokker i Norge – og da innenfor en definert ulvesone på østsiden av Glomma inklusive Østfold og Hedmark.

Men før jul besluttet Miljøvernminister Vidar Helgesen at det kun skal tas ut 15 ulver! Regjeringen overkjørte dermed Stortinget og Stortingets vedtak om bestandsmål. Uttak av ulv skal nå vurderes ut fra ulvenes skadepotensial. Det vil si, det kan være så mange ulv det bare vil innenfor ulvesonen så lenge disse ikke gjør skade. Vidar Helgesen har satt stortingsvedtaket og ulveforliket til side.

I den del av Hedmark som har vært innenfor ulvesonen, har ulven tvunget bonde etter bonde til å gi opp sauehold og bruk av utmarksbeite. Skadepotensial er blitt sterkt redusert fordi det ikke er mange sauer igjen å beskytte. Men hva med menneskene som fortsatt bor her? Hva med skaden på deres psykiske helse, trivsel og trygghet? Teller ikke dette? 

I Hedmark er folk rasende. Og med rette. De vil ikke definere sine liv, sine hjem, sin bevegelsesfrihet i skog og mark, sin næringsvirksomhet ut fra ulveflokker som yngler med 10 til 12 valper i året og blir stadig mer tallrike. 

Ulv er i dag ikke noe stort problem i Østfold. Men det kan fort bli det igjen. I 2011 var det registrert tre ynglende flokker i Østfold, Linnekleppflokken i Degernes, flokken ved Boksjøen i Halden og Aremark-flokken. I tillegg kom det stadig ulver over grensen fra Sverige.

På Senterpartiets landsmøte i 2011 fikk jeg med overveldende flertall vedtatt et resolusjonsforslag for å begrense antall ulv i Norge.

Å bo i et ulverevir og ha ulven på dørstokken, skaper angst og uhygge. I Torpedalen så Margrethe Moen fra kjøkkenvinduet seks ulver løpe gjennom hagen på jakt etter rådyr. På Kornsjø støtte Arne Andersen på to ulver under terrassen da han skulle hente ved. En 11 år gammel jente fra Rokke møtte tre ulver ved låven på vei til skolen. Hun gikk baklengs hjem og meldte fra til skolen at hun ikke kom den dagen. Gutten fra Degernes som klarte å skremme vekk tre ulver med rockemusikk fra mobiltelefonen, gjorde inntrykk. Selv så jeg for noen år tilbake ulv på snøkledd jorde som gikk strake veien opp mot naboens hus på Risum, 4 km fra sentrum.

I dag har ulven ingen naturlige fiender. Den ernærer seg på elg, rådyr – og sau, når den finner noen. Og da forsyner den seg rått og brutalt fra matfatet. I motsetning til gaupe og jerv, så dreper ulven for fote, langt utover eget behov for mat. Tilbake ligger ikke bare døde men også skamferte og lidende dyr. Sauegjerde er ikke tilstrekkelig beskyttelse. 

Skal bygdene avfolkes for å gi plass til ulven? Skal vår matproduksjon reduseres som følge av ulv som ikke engang er norsk men av finsk/russisk avstamming? Ifølge IUCN (International Union for Conservation of Nature) er ulven ikke truet. I verdenssammenheng lever den grå ulven i beste velgående. Norge er ikke noe isolert land men landfast fram til Stillehavet. 

Det har vært noen bratte år for Distrikts-Norge med nåværende regjering. Sentralisering av offentlige tjenester og arbeidsplasser som flyttes ut av distriktene. Jeg nevner i fleng: Kommunereform, regionreform, skattereform, politireform med nedleggelse av lensmannskontorer, nedleggelse av fødestuer, sentralisering av passkontor og skattekontor, nedlagte postkontorer og postomdelingsreform. Og nå også bortfall av Stortingsvedtak om bestandsmål og ulveforlik.   

By og land, hand i hand. Det begynner å bli lenge siden dette slagordet var aktuelt.   I dag er det nok heller: By og land, mann mot mann. Den urbane mann – som bor i tettstedene og romantiserer ulvens plass i naturen. Toppen av arroganse har nok forskerne i NINA (Norsk institutt for naturforskning) som har kommet fram til at motstanderne mot ulv i Norge er lavt utdannet ...

Ulven yngler og antallet ulver øker raskt. Vi i Østfold, med våre mange kommuner i ulvesonen øst for Glomma, kan fort oppleve igjen å ha en stor ulvebestand å stri med. Det er viktig at vi ikke lar Hedmark stå alene på valen.