Oversett, overkjørt og umyndiggjort

Anne-Kari Holm (Sp), varaordfører

Anne-Kari Holm (Sp), varaordfører Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDagens regjering har i fire år gjennomført tidenes mest omfattende sentralisering. Mange kommuner er tvangssammenslått, og flere skal det bli om de blåblå får lov til å fortsette i regjeringskontorene. Frp har som mål å slå sammen ytterligere 160 kommuner!

Samtidig har regjeringen vedtatt å tvangssammenslå Østfold med Buskerud og Akershus til den nye storregionen Viken som strekker seg fra Kornsjø til Hardangervidda. Verken Østfold, Akershus eller Buskerud ønsker dette. Dette er en udemokratisk reform som vil fjerne politikerne fra folket.

Regjeringen startet sine reformer med å vedta en ny inntektsfordelingsreform med mindre inntekter til de små kommunene. Den ble vedtatt allerede før kommunereformen og gjorde det vanskeligere for de små kommunene å bestå som egne kommuner. Deretter kom den såkalte «nærpolitireformen», der bygdene ble fratatt lensmannskontor og politi.

Spesielt alvorlig for Østfold er at politiberedskapen langsmed grensen er svekket, og at Ørje lensmannskontor skal nedlegges. Med sentralisering av 110-sentralene ble viktige kompetansearbeidsplasser i Østfold flyttet til Ski i Akershus.

Høgskolereformen har ført til at høgskoler over hele landet er slått sammen. Sykehus som er viktige i distriktene (Rjukan og Kragerø), er nedlagt.

Sett fra byråkratiets side er Halden kommune også et distrikt, og vi fratas viktige tjenester. Vi har mistet røntgenavdelingen på Halden sykehus. Nå må vi til Kalnes, en dagsreise for folk uten bil. Den spesialutstyrte sykebilen som skulle ivareta pasienter med akuttmedisinske behov, er ikke lenger stasjonert i Halden. Og vi må reise til Råde for å få oss pass.

Får Høyre og Frp fortsette i regjering, fortsetter også kommunereformen med uforminsket styrke. Og flere reformer er på trappene.

Det skal ikke lenger være et NAV-kontor i hver kommune. Hva betyr det for syke, uføre, for eldre? Skatteinnkrevingen som i dag foregår gjennom kommunene, ønskes sentralisert og kommunene vil miste verdifulle arbeidsplasser. Kommunale brannvesen kan bli slått sammen.

I tillegg kommer jernbanereformen. Strekninger skal legges ut på anbud for drift av andre togselskap. Hva vil det bety for ansatte i NSB og Bane Nor (tidl. Jernbaneverket)? Ifølge Høyre har det aldri gått så bra i distriktene som nå. Det er en sannhet med modifikasjoner.

Oversett, overkjørt og umyndiggjort er følelser som gjør at stadig flere stemmer Senterpartiet.

Først i 2020 vil kommunereformen være gjennomført. Først da vil befolkningen i de små kommunene få merke at kommuneadministrasjonen er flyttet, at rådhuset står tomt og at de kommunale arbeidsplassene er borte. Med et svekket befolkningsgrunnlag er det bare et spørsmål om tid før skole og sykehjem flyttes bort fra hjemstedet til et mer ”sentralt” beliggende sted i den nye storkommunen.

Uten arbeidsplasser og tjenester vil ikke folk kunne bli boende i bygda. Bygdene avfolkes og det Norge vi kjenner i dag, vil være en saga blott om noen få tiår.

Senterpartiet ønsker å snu denne utviklingen. Vi vil fordele statlige arbeidsplasser til hele landet. Vi vil satse på samarbeid mellom kommuner fremfor tvangssammenslåing. Vi vil ha skoler og sykehjem der folk bor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags