Som mange kan ha fått med seg, så er jeg for tiden sykemeldt grunnet en større ryggoperasjon. Ryggoperasjonen har vært vellykket og jeg har all grunn til å være takknemlig. Samtidig har sykdommen gitt meg erfaringer og tanker knyttet til helsevesenet, ventelister og behandling. 

I alle år har jeg betalt min skatt med glede. Jeg har følt meg trygg på at den dagen jeg skulle trenge det, så ville jeg få hjelp fra det offentlige helsevesenet. Privat helseforsikring har jeg ikke tegnet av prinsipielle årsaker.

Jeg hadde lenge hatt problemer med ryggen, men for halvannet år siden begynte det å bli mer påtrengende. I mai i fjor fikk jeg smerter med utstråling til bena. Så begynte runddansen for å få behandling. Til fastlegen. Røntgen. Henvisning og undersøkelse på Lovisenberg. Henvisning til Kalnes sykehus avdeling Moss. 13. desember 2016 kom brev fra Kalnes med informasjon om rett til nødvendig helsehjelp i form av utredning innen 11. juni 2017. På det tidspunkt hadde jeg store problemer med å kunne gå.

Ventetiden på Kalnes var over seks måneder – for å få en undersøkelse. Hva ville en operasjon koste på en privat klinikk uten ventetid? Mellom 150–250 000 kroner? Nytt besøk til fastlegen. Min dyktige fastlege innså at ventetiden måtte kortes ned. Jeg fikk henvisning til Martina Hansens Hospital i Bærum, hvor jeg ble operert nå i august.

Hadde jeg hatt privat helseforsikring, så hadde jeg vært operert for lenge siden på et privat sykehus. Jeg var blitt spart for masse plager og smerter. 

Manglende kapasitet i offentlige sykehus har en klar årsak. Dagens regjering har løftet fram de private aktørene. Private sykehus opplever en eventyrlig vekst mens de offentlige sykehusene blir tappet for dyktige leger og annet helsepersonell – med lange ventelister og køer som resultat. Uten helseforsikring kan ventelisten bli lang.   For min del tok det godt over ett år å få behandling. 

Skal det være slik? Hva med kreftrammede og pasienter med livstruende sykdommer? Med helseforsikring og private sykehustilbud kan denne pasientgruppen få behandlingstilbud og tilbud om medisiner som ofte er langt bedre enn det offentlige helsevesen kan tilby. Men da krever det penger–eller i det minste en privat helseforsikring.

Jeg vil understreke at alle jeg har møtt i det offentlige helsevesen har vært meget imøtekommende og hjelpsomme. Det er organiseringen som er feil.

Senterpartiet vil gjøre noe med det todelte helsevesen. Senterpartiet vil ha et sterkt offentlig helsevesen som garanterer likeverdige gode tilbud til alle. Alle skal være trygge på å få behandling når de trenger det.