Jeg har registrert at rådmannen ønsker å legge ned Busterudgata eldresenter, fordi det kommer et tilsvarende tilbud på Bergheim.

Det vil ifølge kommuneplanens samfunnsdel 2018-2050 bli vel 3.000 flere eldre i Halden enn det det var i 2017. En del av disse kommer til å bo i de boligene som det i sentrumsplanen er planlagt for skal bygges i sentrum. Da trengs Busterudgata eldresenter som et tilbud til denne gruppen. Hvor man kan få seg en kopp kaffe og en matbit, og få seg en prat.

Med dette som bakgrunn kan jeg ikke forstå hva rådmann tenker på når han foreslår å legge ned eldresenteret. Istedenfor stenging burde eldresenteret styrkes, og brukes til økte aktiviteter for dem som bor i sentrum.

Det at de eldre skal få et tilsvarende tilbud på Bergheim, gir jo ikke dem som bor i sentrum, et tilbud for Bergheim er ikke i sentrum. De som benytter seg av eldresenteret, kan jo kombinere sosialt samvær med besøk hos frisør og fotpleie. Dette gjør at folk kommer ut og holder seg i aktivitet. Dette kan igjen være forebyggende arbeid, slik rådmannen snakker om i budsjett forslaget sitt.

Jeg kan forstå rådmannens behov for å spare penger, men å spare på et servicetilbud til en stadig voksende del av Haldens befolkning, synes jeg ikke er lurt.