Da artistlista for årets Allsang ble presentert i media, var det ett navn som glimret med sitt fravær: Tor Brynildsen, Haldens egen rockekonge! Denne hedersmannen ble altså ikke invitert denne gangen heller!

Det er smått utrolig at det samme skjer hvert år, og det er nesten så man får lyst til å be de som engasjerer artistene, til å «lukke opp øya!»

Greier man virkelig ikke å se at man her i Halden har en rockekonge som er kjent langt utenfor Haldens grenser? Ja, selv i Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk, er Tor Brynildsen et kjent navn.

Han var en av de første rockerne i Norge, og dette unikumet av en artist holder fortsatt koken og rocker i en alder av snart 79 år bedre enn noen gang. Ja, det er stinn brakke og stor stemning hver gang han opptrer! Senest under en konsert i Fredrikstad.

I HA kan vi lese at arrangøren av Allsangen er fornøyd med publikumsbesøket etter den første sendingen, og intet er bedre enn det.

Men det som bør bekymre arrangøren, er at stadig færre haldensere slutter opp om arrangementet. Hvorfor kan være vanskelig å vite, men jeg tror det kan ha sammenheng med at flere av artistene er gjengangere. Nyhetens interesse blir med andre ord borte.

I Halden har vi et unikt musikkmiljø, så hvorfor ikke invitere en lokal artist til Allsangen hvert år? Inviter Tor Brynildsen! Jeg tror et slikt grep vil øke haldensernes interesse for Allsangen.