– Bort med Janteloven og inn med Kardemommeloven

ORDFØRERKANDIDAT: Aremark Høyres Alf Ulven.

ORDFØRERKANDIDAT: Aremark Høyres Alf Ulven.

Av

– I Aremark skal Kardemommelovens «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil», være vår «Grunnlov». Skriver Høyres ordførerkandidat Alf Ulven i dette Fritt Ord.

DEL

FRITT ORDJeg vil bli ordfører i Aremark fordi jeg vil gjøre bygda vår til et mer attraktivt sted å bo.

En bygd som flere ønsker å flytte til og færre ønsker å flytte fra.

Skal vi få til det må Janteloven bort og Kardemomme-loven inn. 

I Aremark skal det være lov å tro at du er noe.

I Aremark skal Kardemomme-lovens «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil», være vår «Grunnlov».

Alle partiene i Aremark synes enige om at den største utfordringen vi står overfor er å sikre en positiv befolkningsutvikling, at vi blir flere Aremarkinger i årene fremover.

Ifølge SSB sin statistikk har befolkningen i Aremark gått ned fra 1.721 i 1950 til 1.350 i dag (-22%). Frem mot år 2040 er SSBs prognose 1.177 innbyggere. Må det gå slik? Jeg mener nei. Vi kan snu denne utviklingen. Hvis vi virkelig vil.

Mye å være stolte av i Aremark

Vi har fantastisk mye å tilby og være stolte av i Aremark.

Vi har vakre omgivelser, vi kan tilby store og små fantastiske naturopplevelser, et unikt vassdrag, spennende boligtomter, gode oppvekstsvilkår og et trygt lokalsamfunn hvor vi tar vare på hverandre.

Dette er jeg sikker på blir viktigere og viktigere i årene som kommer. I årene fremover vil flere vil søke bort fra kø og kaos, stress, mas og støy, som mange av bykommunene har altfor mye av.

Derfor må Aremark – både som kommune og bygdas innbyggere - nå kjenne sin besøkelsestid.

Vi må kunne tilby folk «Det gode liv i Aremark», preget av:

  • Flott natur, ren luft og fritt for støy
  • Ingen bompenger og lav/ingen eiendomsskatt
  • En JA-kommune hvor vi skaper nye jobber
  • En god skole og en verdig eldreomsorg
  • God plass og store boligtomter
  • En raus og imøtekommende holdning overfor nye innbyggere
  • En godt utbygget infrastruktur, med mobildekning og bredbånd

Plass er det eneste vi har nok av i Aremark.

For mange andre kommuner er det en knapphetsfaktor.

Derfor må vi bli «Herre i eget hus», ikke bli overstyrt av byråkrater som aldri har vært i Aremark.

Samfunnet er i endring

Samtidig ser vi at samfunnet er i endring hvor vi opplever en rivende teknologisk utvikling.

I dette ligger det muligheter for Aremark som vi må gripe.

Vi må ikke praktisere en «stopp verden, jeg vil av-holdning».

I fremtiden vil stadig flere ikke ha behov for å måtte være fysisk tilstede på arbeidsplassen hver dag for å få gjort jobben sin.

Gjennom den digitale utviklingen kan flere bo i kommunen vår samtidig som de har sitt arbeid et helt annet sted.

Skal vi få til dette må vi sikre god bredbåndsdekning i hele kommunen.

Det skal være enkelt å drive næring og skape arbeidsplasser. 

Vi ønsker nye ideer og bedre løsninger velkommen.

Det er vi i Aremark som skal bestemme over utviklingen i egen kommune.

Som ordfører vil jeg alltid si ja når jeg kan og nei bare når det er absolutt nødvendig.

Jeg vil legge stor vekt på å være ombud for innbyggerne.

Dette betyr at jeg vil være innbyggernes representant overfor kommunen – ikke omvendt.

Tradisjon, historie og kulturbærer

Gjennom generasjoner har elgjakta stått sentralt i Aremark kommune, som endog har to elger i sitt kommunevåpen.

Det kan vanskelig overvurderes hvilken betydning elgjakta har for Aremark. 

Elgjakta har på mange måter definert Aremark som lokalsamfunn, gjennom etablerte tradisjoner, historie som er skapt og den kulturen som preger bygda.

Gjennom generasjoner har vi opparbeidet sterke, rotfestede jakttradisjoner som vi må ta ansvar for å overføre til kommende generasjoner.

Jeg er derfor svært opptatt av at vi må gjøre valg i dag som sikrer at vi skal ha levedyktige og høstbare bestander av vilt i morgen.

Elgstammen i Aremark er nå kritisk lav og det er all grunn til å ta en fot i bakken og tenke gjennom veien videre for hvordan vi forvalter elgstammen.

Gjennom min erfaring fra næringslivet vet jeg at det er hardt arbeid som skaper resultater.

Jeg er vant til å kunne fatte en beslutning på formiddagen som er gjennomført på ettermiddagen samme dag.

I et representativt og demokratisk system som en kommune er bygd opp rundt, er jeg naturligvis innforstått med at det ikke er så korte og effektive beslutningsprosesser. 

Men likevel mener jeg bestemt at for mye preges av de 3 T’er: Ting Tar Tid. For lang tid.

I Aremark skal vi gjennomføre og iverksette, ikke prate og utsette. Vi skal gå fra ord til handling.

Som ordfører vil jeg være tilstede for store og små, delta i bygdas begivenheter, fremme samholdet i kommunen og få fart på Aremark.

Kort sagt være en ordfører for alle.

Valget handler om vi skal få fart på Aremark og sikre at vi fortsatt er et sterkt og godt lokalsamfunn i mange år fremover. Eller om vi skal fortsette å stå stille.

Ditt valg i år vil sannsynligvis avgjøre om vi fortsatt skal være en egen kommune i fremtiden.

Stem på Høyre og våre kandidater som brenner for Aremark i Kommunevalget.

Dette er et lokalvalg hvor våre saker betyr noe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags