- Erlandsengjengen er kommunens ansvar

GRIPER IKKE INN: Arbeidsminister Robert Eriksson vil ikke opprette noen egen forsøksordning gjennom NAV for å sikre Erlandsengjengen tilskudd.

GRIPER IKKE INN: Arbeidsminister Robert Eriksson vil ikke opprette noen egen forsøksordning gjennom NAV for å sikre Erlandsengjengen tilskudd.

Artikkelen er over 5 år gammel

Robert Eriksson kommer ikke til å sørge for at Erlandsen får tilskudd gjennom NAV Arbeid.

DEL

Stortingsrepresentant Wenche Olsen stilte spørsmålet nylig, og nå har svaret kommet.

- Kommunen har et ansvar

Arbeidsministeren sender stafettpinnen tilbake til Halden kommune.

"Jeg vil understreke at kommunen har et ansvar for å tilby velferds- og aktivitetstiltak for funksjonshemmede som har behov for det. Kommunene har også ansvar for å tilby personer med langvarig og stort behov for praktisk og personlig bistand brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Denne ordningen (...) ble rettighetsfestet 1. januar 2015", skriver Robert Eriksson i svaret.

Les hele svaret her: Svaret fra Eriksson

Håper det løser seg

Robert Eriksson har engasjert seg personlig i Erlandsen-saken og har tidligere gitt Malin Groth Pettersen, Daniel Harbo og Kim Robin Johansen sin fulle støtte.

Les også: Full støtte fra arbeidsministeren

- Det er utrolig trist hvis de ikke kan fortsette med konditoriet, uttalte arbeidsministeren Robert Eriksson den gang.

Han gjentar i svaret at han håper det vil bli en løsning, slik at konditoriet kan opprettholde driften.

Regjeringen har økt bevillingen til BPA med 300 millioner kroner på landsbasis. Halden kommune har dermed fått sin del av denne potten, som det er meningen skal gjøre det enklere for kommunen å si ja til BPA.

- Han har fullmakter

Stortingsrepresentant Wenche Olsen i Ap mener svaret fra Eriksson viser at statsråden ikke ønsker å gjøre noe for å støtte Erlandsens Conditori.

- Han lister opp eksisterende arbeidsmarkedstiltak som er uaktuelle for grunderne bak Erlandsens Conditori. Statsråden unnlater å nevne sitt ansvar og sine muligheter.

Stortinget har gitt store fullmakter til arbeids- og sosialministeren i utformingen av arbeidsmarkedstiltakene. Tiltakene bestemmes av arbeids- og sosialministeren gjennom forskrifter og gjennom statsrådens styring av NAV, sier Olsen.

En forsøksordning

Hun mener at Eriksson burde ha betraktet en løsning for driverne av konditoriet som et forsøk.

- På den måten kunne vi dratt lærdom av nye og kreative måter å bidra til at mennesker med utviklingshemning får delta i arbeidsmarkedet, sier Olsen.

Eriksson på sin side understreker at han som statsråd ikke kan legge føringer for hva som skal være utfallet i enkeltsaker.

I svaret fra statsråden står det: "Så vidt jeg kjenner til har to av de ansatte ved Erlandsen Conditori søkt Halden kommune om BPA og fått avslag. Videre har jeg forstått at vedtakene er påklaget , og at klagene er til behandling."

Følger ikke opp

Olsen er ikke fornøyd med at statsråden ikke går mer direkte inn i saken og gir Erlandsengjengen en forsøksordning i regi av NAV.

- Som opposisjonspolitiker var Robert Eriksson blant de som sterkest talte for styrking av utviklingshemmedes situasjon i arbeidsmarkedet.

Robert Eriksson fortjener ros for sin tidligere innsats. Som statsråd følger ikke Robert Eriksson opp sine egne forslag fra Stortinget, mener stortingsrepresentanten fra Ap.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags