– Vi har diskutert saken de siste dagene. Det er absolutt aktuelt å gjøre noe med flomlyset. Vi vet at flomlyset er viktig for byen og for haldenserne, men med dagens strømpriser må vi i det minste vurdere alternativer, sier Magne Rannestad til HA.

Tre ganger så dyrt

Rannestad forteller at utgiftene til flomlyset de to siste årene har vært på drøyt 30.000 kroner. Til og med august i år har det kostet 45.000 kroner å drifte anlegget, og da er strømstøtten inkludert.

– Det går relativt mye mer strøm høst og vinter, fordi lyset står på flere timer. Jeg vil tro at brutto kostnad for 2022 vil nærme seg 100.000 kroner, da snakker vi altså om en tredobling, sier Rannestad.

Hva synes du?

Flere ulike muligheter

Rannestad forteller at det finnes flere muligheter når det kommer til å spare på strømmen på anlegget.

– Det går an å styre det manuelt, men det vil være svært tungvint. Det som går an er å slå av deler av anlegget, noe som vil spare deler av utgiftene. Vi kan også slå det av helt, sier Rannestad og legger til:

– Det som er viktig er hva haldenserne tenker om dette. Er det viktigst å ha flomlyset på for haldenserne på høsten og vinteren, eller er det viktigst for turistene på sommeren? Vi må veie flere hensyn opp mot hverandre.

Flomlyset på festningen blir driftet av to ulike sponsorgrupper. En gruppe står for morgenlyset (Morgenlysets venner), mens en annen gruppe står for resten.

– Det vil bli samtaler mellom styret i Fredriksten Festnings Venner og flomlyssponsorene, og vi skal avgjøre dette spørsmålet i løpet av kort tid, sier Magne Rannestad.

Han påpeker at strømsparing i seg selv, uavhengig av økonomi, også er en viktig faktor som må tas med i vurderingen om å slå av lyset eller ikke.

– Vi blir alle oppfordret til å spare strøm nå, og da kan noen mene at det er «unødvendig luksus» å belyse en festning, sier Rannestad.

Ordføreren: – Full forståelse

Fungerende ordfører Linn Laupsa (Ap) sier til HA at hun har forståelse for at det gjøres strømbesparende tiltak også på festningen.

– Flomlyset på festningen er viktig for Halden. Det er helt naturlig at de ser på tiltak slik situasjonen er nå. Jeg er trygg på at Magne Rannestad og de andre vil komme fram til gode løsninger, sier Laupsa.